Etiket Arşivi: Rikets

Vitamin ve Mineral Eksikliği

VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİĞİ

Vitamin ve Mineral Eksikliği: Vitaminler ve mineraller vücut tarafından sentezlenemeyen ve dışarıdan alınması zorunlu olan (esansiyel), çok düşük miktarlarda yeterli olan maddelerdir. Vitaminlerden sadece A, D, E, K vitaminleri yağda çözünür ve vücutta depolanırlarken, diğerleri suda çözünür ve vücut tarafından depolanamazlar. Vitaminler birbirleriyle etkileşim halindedir ve birinin eksikliğinde diğerinde de eksiklik oluşabilir. Suda eriyen vitaminler kolaylıkla emilim çabuk atıldıkları ve ...

Devamını Oku »

Paratiroid Hormon (PTH)

Klinik kullanımı : PTH, hipokalsemiye cevap olarak paratroid bezi tarafından salınır. Başlıca görevi serum total Ca seviyesini 8.9-10.1 mg/dL arasında tutmaktır. Hiperparatroidizm tanısı için yararlıdır. Hiperkalsemi yapan non-paratroid formlarından ayrılmasında da kullanılır. PTH ölçümleri ile eş zamanlı olarak serum kalsiyum ölçümleride yapılmalıdır. Birçok laboratuvar PTH/Kalsiyum nomogramları geliştirmiştir. İntact PTH (1-84) süratle N-terminal (35-84) peptid parçasına ayrılır. N terminal biyolojik olarak ...

Devamını Oku »

Kalsiyum (Ca), (İdrar)

Klinik kullanımı : Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. İdrara aşırı veya baskılanmış kalsiyum atılımını gösterir. (örn.: Hiperparatiroidizm, vitamin D anormalitesi, kemiğe hasarlı hastalıklar, prostat kanseri, tiazid tedavisi gibi.) Referans değerler Erkek: 25-300 mg/örnek, Kadın: 20-275 mg/örnek, Hiperkalsiüri: > 350 mg/örnek. SI ünite dönüşüm katsayısı x0.025 = mmol/gün Yükseldiği durumlar -Hiperparatiroidizm, -Vitamin D intoksikasyonu, -Kemik yıkımıyla giden hastalıklar (multiple myeloma, prostat kanseri ...

Devamını Oku »

Kalsiyum (Ca) (Serum)

Klinik kullanımı : Paratiroid fonksiyonunu ve kalsiyum metabolizmasını değerlendirmek için kullanılır. Serum kalsiyum tayini, böbrek yetmezliği, böbrek transplantasyonu, hiperparatiroidizm ve çeşitli malignensi hastalarında kullanılır. Vücudun en yaygın 5. elementidir. %99’u kemiklerde ve dişlerde hidroksiapatit kristalleri şeklinde bulunur. Plazma kalsiyumu: 1. protein bağlı (%45) 2. sitrat, laktat, fosfat ve bikarbonatla kompleks halinde ve küçük diffuz iyonlar (%10) 3. iyonize kalsiyum (%45) ...

Devamını Oku »

Vitamin D3 (1, 25 Dihidroksi)

Klinik kullanımı : Hiperkalseminin ayrımsal tanısında kullanılır (örn.: granülomatöz hastalıklar). Vitamin D eksikliği klinik olarak belli olan (1-alfa-hidroksilaz veya 1,25 dihidroksi vitamin D’ye end organ direnci) olgularının araştırılmasında faydalıdır. 1,25 dihidroksi Vitamin D3 primer hiperparatiroidizm, hiperparatiroidizm, renal osteodistrofi, vitamin D rezistan rikets tanısına yardımcı olur. Referans değerler : ≥ 16 yaş: 22-67 pg/mL

Devamını Oku »