Etiket Arşivi: Tirotoksikozis

Kalsiyum (Ca) (Serum)

Klinik kullanımı : Paratiroid fonksiyonunu ve kalsiyum metabolizmasını değerlendirmek için kullanılır. Serum kalsiyum tayini, böbrek yetmezliği, böbrek transplantasyonu, hiperparatiroidizm ve çeşitli malignensi hastalarında kullanılır. Vücudun en yaygın 5. elementidir. %99’u kemiklerde ve dişlerde hidroksiapatit kristalleri şeklinde bulunur. Plazma kalsiyumu: 1. protein bağlı (%45) 2. sitrat, laktat, fosfat ve bikarbonatla kompleks halinde ve küçük diffuz iyonlar (%10) 3. iyonize kalsiyum (%45) ...

Devamını Oku »

Fosfor (P, PO4, Fosfat)

Klinik Kullanımı : Fosfor, vücutta fosafat şeklinde bulunur, vücuttaki fosfatın çoğunluğu organik bileşik şeklindedir, küçük bir kısmı inorganik fosfattır. Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Örnek toplama özellikleri -Hemolizsiz, -Plazma lityum-heparinli olmalı. Referans değerler < 12Yaş: 3,6 – 5,9 mg/dL > 12Yaş: 2,6 – 4,5 mg/dL SI ünite dönüşüm katsayısı x0.323 = mmol/L İnterfere edici faktörler -Sodyum fosfat içeren ...

Devamını Oku »

C-peptid (Connecting Peptide İnsulin, İnsulin C-peptid, Proinsulin C-peptid)

Klinik kullanımı : İnsulin ile tedavi edilen diyabetli hastalarda rezidüel β-hücre fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır. Ne kadar insulin enjeksiyonu yapılacağını gösterir. β-hücre rezervlerinin ilerleyen tüketimi c-peptid seviyesi ile takip edilebilir. C-peptid seviyeleri aynı zamanda metabolik stabilitenin ölçümünde kullanılabilir. Uzun sürmeyen diabetes mellituslarda, c-peptidin normal değere dönmesi remisyonun sağlandığını gösterir. Örnek toplama özellikleri Kan alımından önce hasta 12 saat aç kalmalıdır. Referans ...

Devamını Oku »

Anti-Tiroid Peroksidaz Antikorları (Tiroid Otoantikoru,Tiroid Antimikrozomal Antikor)

Klinik kullanımı : Bu test başlıca Hashimato’s Tiroiditis gibi tiroid hastalıkları veya kronik lenfositik tiroiditisin (çocuklarda) ayrımsal tanısında kullanılır. Tiroid peroksidazına karşı gelişen otoantikorlar tiroid mikrozomlarının en önemli antijenidirler. Otoimmün tiroid hastalarında (Hashimato tiroiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı) saptanır. Otoimmün tiroid hastalığı olan kişilerde, TPO konsantrasyonu hastalığın şiddeti ile ilişkilidir. Addison hastalığı, pernisiyöz anemi, juvenil DM’da pozitif sonuçlar elde edilebilir. ...

Devamını Oku »

Anti-Tiroglobulin Antikorları (Anti-Tg Ab, Tiroid Otoantikoru, Tiroid Antitiroglobulin Antikoru, Tiroglobulin Antikor)

Klinik kullanımı : Konjenital hipotiroidizmin ve nonmedüller diferansiye tiroid karsinomasının takibinde kullanılır. Tiroglobulin ve/veya tiroid peroksidaz otoantikorları birçok otoimmün tiroid hastalarında görülür. Tiroid peroksidaz otoantikorlu şahıslarda, %3 oranında hipotiroidizm gelişme riski vardır. TgAb’nın kadınlardaki prevelansı %18, yaşlı kadınlarda %30, erkeklerde %3-6’dır. Prevelans yaş ile artar. -Tiroid peroksidaz testi (TPOAb), kronik tiroiditin tanısında TgAb dan daha spesifik ve sensitiftir. -Tiroglobulin düzeyi ...

Devamını Oku »