Takrolimus (FK-506) (Prograf®)

Klinik kullanımı :

Başlangıçta FK506 olarak adlandırılan Tacrolimus immunosüpresif

özelliğe sahip makrolid grubundan bir antibiyotiktir. Otolog organ

transplantasyonlarının rejeksiyonunun baskılanması amacıyla

kullanılır. Yüksek dozlarda nörotoksite ve nefrotoksiteye neden olur.

Transplantasyon sonrasında karaciğer transplantlı hastalarda 4-10

ng/ml, renal transplantlı hastalarda 6-12 ng/ml, kemik iliği

transplantlı hastalarda 10-20 ng/ml arasında tutulması hedeflenir.

Hastanın hazırlanması

Örnek, hastanın ilaç alması gerektiği zamanda, ilacın alınmasından

hemen önce alınmalıdır.

Referans değerler

Tedavi dozu: 5-20 ng/ml

Toksik doz: >40 ng/ml

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar