Tam İdrar Tahlili (TiT)[idrar dansitesi]

Dansite: İdrarın dansitesi ölçümü yapılır.

Yükseldiği durumlar

-Dehidratasyon,

-Hipofiz tümörü veya

travma sonucu SIADH,

-Böbrek kan akımının azalması (Kalp yetmezliği, renal arter stenozu, hipotansiyon)

-Glikozüri veya proteinüri,

-Su kısıtlaması,

-Ateş,

-Aşırı terleme,

-Kusma,

-İshal,

-X ray kontrast boyası.

Azaldığı durumlar

-Overhidrasyon,

-Diabetes İnspidus,

-Böbrek yetmezliği,

-Diürez,

-Hipotermi,

-Glomerulonefrit,

-Pyelonefrit,