Testosteron (Total)

-->

Klinik kullanımı :

Testesteron, testis leydig hücreleri tarafından yapılmaktadır.

Kadında ovaryum ve adrenal bezler az miktar testosteron salgılarlar.

Salınımı negatif feed-back ile LH tarafından düzenlenir. Kadındaki

testosteronun büyük bölümü androstenodion metabolizmasının bir

türevidir. Dolaşımdaki testosteronun %60’ı seks hormon bağlayıcı

globuline bağlanır. LH salınımı ve leyding hücre fonksiyonunun

güvenilir bir göstergesidir. Gonadal ve adrenal fonksiyonu

değerlendirir. Erkeklerde hipogonadizmin kadınlarda virilizasyon ve

hirşutizmin tanısında yardımcıdır. Total testosteron, serbest

testosteron, zayıf bağlı testosteron (albumine bağlı) ve güçlü bağlı

testosteron (SHBG’e bağlı) kısımları içerir.

Referans değerler

Erkek (ng/dL)

Kadın(ng/dL)

<1 yaş : <6

<1 yaş : <5

<6 yaş : 2-25

<6 yaş : 2-10

<10 yaş : 3-30

<10 yaş : 2-20

<12 yaş : 5-50

<12 yaş : 5-25

<15 yaş : 10-572

<15 yaş : 10-40

<18 yaş : 220-800

<18 yaş : 5-40

18 yaş : 241-827

18yaş : 14-76

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar arttırır: Antikonvülzanlar, barbituratlar, östrojenler ve oral

kontraseptifler,

-İlaçlar azaltırlar: Androjenler, deksametazon, dietilstilbestrol,

digoksin, alkol, steroidler, ketokonazol, fenotiazin ve sprinolakton.

Yükseldiği durumlar (erkek)

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

- ve .

Azaldığı durumlar (erkek)

-Klinefelter’ s sendromu,

- ve ,

-,

-Primer, ,

-,

-,

-,

-Üremi.

Yükseldiği durumlar (kadın)

-,

-,

-,

-,

-,

-İdiopatik hirsutism.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.