Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG; Tiroid Hormon Bağlayıcı Globulin)

-->

Klinik kullanımı :

TBG, tiroid hormonlarını taşıyan en büyük proteindir. Kendisi artınca

T3 ve T4 te yükselir, bu durum yanlış algılamalara neden olabilir. T4

bağlanma kapasitesini belirler, TBG nin herediter eksiklikleri olabilir.

Özellikle düşük T4 ve yüksek T3 (uptake) seviyelerine sahip fakat

klinik olarak ötiroid görünen hastalarda önemlidir. Bu şekildeki

hastalarda TBG’nin herediter eksikliği olabilir ve tedavi gerekli

olmayabilir. TBG porfirianın ve infeksiyöz hepatitin bazı olgularında

yüksek çıkabilir. Azalmış TBG en yaygın olarak hipoproteineminin

bazı diğer hastalıkları ile ilişkilidir. (,

gastrointestinal malabsorbsiyon, gibi.)

Referans değerler

Erkek (mg/dL)

Kadın(mg/dL)

1-5 günlük

2.2-4.2

2.2-4.2

1-11 aylık

1.6-3.6

1.7-3.7

1-9 yaş

1.2-2.8

1.5-2.7

10-19 yaş

1.4-2.6

1.4-3.0

>20 yaş

1.7-3.6

1.7-3.6

Oral kontraseptif

1.5-5.5

(3. trimestır)

4.7-5.9

İnterfere edici faktörler

-TBG, eğer RIA yöntemi ile çalışılıyorsa, daha önce hastaya verilen

radyoizotoplardan etkilenir,

-Bazı ilaçlar arttırır: Östrojenler, metadon, tamoksifen ve oral

kontraseptifler,

-Bazı ilaçlar azaltır: Steroidler, androjenler, danazol, fenitoin,

propranolol.

Yükseldiği durumlar

-Gebelik,

-,

-,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-Nefrotik sendrom,

-Malnütrisyon,

-,

-Ovariyal yetersizlik,

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:tbg nedir