Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG; Tiroid Hormon Bağlayıcı Globulin)

Klinik kullanımı :

TBG, tiroid hormonlarını taşıyan en büyük proteindir. Kendisi artınca

T3 ve T4 te yükselir, bu durum yanlış algılamalara neden olabilir. T4

bağlanma kapasitesini belirler, TBG nin herediter eksiklikleri olabilir.

Özellikle düşük T4 ve yüksek T3 (uptake) seviyelerine sahip fakat

klinik olarak ötiroid görünen hastalarda önemlidir. Bu şekildeki

hastalarda TBG’nin herediter eksikliği olabilir ve tedavi gerekli

olmayabilir. TBG porfirianın ve infeksiyöz hepatitin bazı olgularında

yüksek çıkabilir. Azalmış TBG en yaygın olarak hipoproteineminin

bazı diğer hastalıkları ile ilişkilidir. (Nefrotik sendrom,

gastrointestinal malabsorbsiyon, malnutrisyon gibi.)

Referans değerler

Erkek (mg/dL)

Kadın(mg/dL)

1-5 günlük

2.2-4.2

2.2-4.2

1-11 aylık

1.6-3.6

1.7-3.7

1-9 yaş

1.2-2.8

1.5-2.7

10-19 yaş

1.4-2.6

1.4-3.0

>20 yaş

1.7-3.6

1.7-3.6

Oral kontraseptif

1.5-5.5

Gebelik (3. trimestır)

4.7-5.9

İnterfere edici faktörler

-TBG, eğer RIA yöntemi ile çalışılıyorsa, daha önce hastaya verilen

radyoizotoplardan etkilenir,

-Bazı ilaçlar arttırır: Östrojenler, metadon, tamoksifen ve oral

kontraseptifler,

-Bazı ilaçlar azaltır: Steroidler, androjenler, danazol, fenitoin,

propranolol.

Yükseldiği durumlar

-Gebelik,

-Östrojen replasman tedavisi,

-Östrojen üreten tümörler,

-Enfeksiyöz hepatitler,

-Genetik TBG üretimi,

-Akut intermittant porfiria.

Azaldığı durumlar

-Protein kaybettiren enteropatiler,

-Nefrotik sendrom,

-Malnütrisyon,

-Testosteron üreten tümörler,

-Ovariyal yetersizlik,

-Büyük stresler,

-Cerrahi stres,

-Kronik hastalıklar.