Toksoplasma PCR

-->

Klinik kullanımı :

Toksoplasma gondii’ye ait B1 geninin PCR ile tespit edilmesi prenatal

toksoplasma enfeksiyonunun tanısını teyid eder. Ayrıca immun

yetmezliği nedeniyle serolojik test sonuçlarından kuşku duyulan,

ancak aktif enfeksiyon bulguları taşıyan kişilerde de bu yöntem

uygulanabilir.

Referans değerler

Negatif

Örnek toplama özellikleri

Örnekler steril bir tüpün içinde gönderilmelidir. Soğuk ortamda

saklanmalı ve laboratuvara soğuk ortamda ulaştırılmalıdır.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.