Total T3 (Total Triiyodotironin, TT3)

-->

Klinik kullanımı :

T3 üç iyotlu tironindir, metabolik olarak T4’ten daha aktiftir, vücudun

gelişmesi, metabolizması ve nöronal aktiviteden sorumludur. T3

direkt olarak bezi tarafından ve periferal dokularda T4’den

üretilir. Hipertiroidizm de genelde T3 ve T4 beraber yükselir fakat (T3

tirotoksikozunda) sadece T3 üretilir. (T3 toksikozisli) Hiperitiroidili

hastaların düşük TSH değerlerinin takibinde 2. istenen testtir. T3

otoantikorlarının olduğu durumlarda TT3 yüksek, TT4 normal

çıkabilir.

Referans değerler

1 yaş : 0.79-2.60 ng/mL

2-12 yaş : 0.79-2.80 ng/mL

13-15 yaş : 0.70-2.40 ng/mL

>15 yaş : 0.60-1.95 ng/mL

Örnek toplama özellikleri

Hemolizli, sarılıklı ve lipemik serumlarla çalışılmaz.

İnterfere edici faktörler

-T3, kronik hastalar veya hastaneye yatan olgularda sıklıkla

düşüktür. Bu yüzden hipotiroidizm için iyi bir belirteç değildir.

-T3’e bağlanan proteinlerin (başlıca albumin ve TBG) anormal

seviyeleri, ötiroid hastalarda yüksek ve düşük değerlere neden

olabilirler.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.