Total T4 (Total Tiroksin)(TT4)

Klinik kullanımı :

TT4, tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Hipertiroidizmde artar. Hipotiroidide azalır. Tiroksin replasmanı

alanlarda TT4 yükselebilir. TBG’nin arttığı durumlarda serum TT3

seviyeleri artabilirken, azaldığı durumlardada TT3 seviyeleri

düşebilir. T4 otoantikorlarının olduğu durumlarda TT4 yüksek, TT3

normal çıkabilir.

Referans değerler

1-3 günlük : 11-22 mg/dL

1-2 hafta : 10-16 mg/dL

1-12 ay : 8-16 mg/dL

1-5 yıl : 7-15 mg/dL

5-10 yıl : 6-13 mcg/dL

10-15 yıl : 5-12 mcg/dL

Yetişkin erkek : 4-12 mcg/dL

Yetişkin kadın : 5-12 mcg/dL

>60 yıl : 5-11 mcg/dL

Olası kritik değerler ;

Yenidoğan : < 7 mcg/dL

Yetişkin : Eğer miksödem varsa 2 mcg/dL den küçük değerlerde koma;

> 20 mcg/dL de ise tiroid krizi olabilir.

İnterfere edici faktörler

-X-ray iyotlu kontrast çekimlerden etkilenebilir,

-Gebelik artmış değerler verir,

-İlaçlar arttırır: Klofibrat, östrojenler, h’eroin, metadon ve oral

kontraseptifler,

-İlaçlar azaltır: Anabolik steroidler, androjenler, antitiroid ilaçlar

(Propiltiyourasil), lityum, fenitoin (Dilantin), propranolol (Inderal).

Yükseldiği durumlar

-Graves hastalığı,

-Plummer hastalığı,

-Toksik tiroid adenomu,

-Akut tiroidit,

-Ailevi disalbuminemik hipertiroksinemi,

-Konjenital hiperproteinemi,

-Struma ovarii,

-Gebelik,

-Hepatit.

Azaldığı durumlar

-Kretenizm,

-Cerrahi ablasyon,

-Miksödem,

-Hipofiz yetmezliği,

-Hipotalamik yetmezlik,

-İyot yetmezliği,

-Böbrek yetmezliği,

-Cushing sendromu,

-Siroz,

-Protein kaybettirici hastalık durumları.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar