Transferrin (TS)

Klinik kullanımı :

Demirin globulin proteinine bağlanmış şekline transferrin denir.

Total demir bağlama kapasitesi : Hareketli demire bağlanan tüm

mevcut proteinlerin ölçümünü, Transferrin: Demire bağlı

proteinlerin tümünün miktarını gösterir.

TS (%)= Serum demir seviyesi x %100

TIBC

Normal değer,

TS=%20-50

Ayrıca transferrin , aneminin farklı nedenlerinin ayırt edilmesinde

kullanılır. Anemi tedavisinin etkinliğini takip etmede kullanılır.

Referans değerler

Yetişkin erkek: 215-365 mg/dL

Yetişkin kadın: 250-380 mg/dL

Yenidoğan : 130-360 mg/dL

Çocuk : 203-360 mg/dL

İnterfere edici faktörler

-Son zamanlardaki transfüzyonlar,

-Yüksek demir içerikli yiyecekler,

-Hemolitik hastalıklar yapay olarak yüksek demir içeriği ile ilişkilidir,

-İlaçlar arttırır: Kloramfenikol, dekstran, östrojenler, etanol, demir

preparatları, metildopa ve oral kontraseptifler,

-İlaçlar azaltır: ACTH, kolestramin, kloramfenikol, kolşisin,

deferroksamin, metisilin ve testesteron.

Yükseldiği durumlar

-Demir eksikliği anemisi,

-Gebelik,

-Östrojen kullanımı,

-Her türlü akut iltihabi durum.

Azaldığı durumlar

-Kalıtsal atransferrinemi,

-Kronik iltihabi hastalıklar,

-Maligniteler,

-Hepatoselüler hastalıklar,

-Malnutrisyon,

-Nefrotik sendrom.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar