Troponin I (Kardiyak Spesifik Troponin I)

Klinik kullanımı :

Tn I, CK-MB’den daha kardiak spesifiktir. Anstabil anjinalı hastalarda

olan major kardiak olaylarda CK-MB den daha iyi bir prediktördür.

Tn I ve CK-MB birlikte akut MI (kalp krizi) hakkında daha iyi bilgi verir. Her iki

belirtecin düşük değerlerde olması çok yüksek negatif prediktif

değere sahiptir. Farklı olarak renal yetmezlikli olgularda Tn I ve Tn

T yükselmez. Akut MI dan 2-6 saat sonra Tn I yükselir ve 15-24

saat sonra pik yapar. Diğer kardiak markerlerin aksine uzun süre

yüksek seviyelerde kalır (Yaklaşık 7 gün kadar). Akut MI tanısı için

tek ölçüm yetmez seri ölçümler yapılmalıdır.

Örnek toplama özellikleri

Serum örnek alındıktan sonra 8 saat içinde ayrılmalıdır. Soğuk

ortamda iletilmelidir.

Referans değerler

Kardiyak Troponin T <2 ng/Ml

Kardiyak Troponin I <0.03 ng/mL

Yükseldiği durumlar

-Myokardiyal hasar,

-Myokardiyal infarkt,

-Konjestif kalp yetmezliği,

-Kardiak travma,

-Anstabil anjina,

-Kardiak cerrahi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar