TSH (Tiroid Stimüle Edici Hormon)

-->

Klinik kullanımı :

Primer hipotiroidizmi ve hipertiroidizmi normalden; primer

hipotiroidizmi, sekonder ve tersiyer hipotiroidizmden ayırıcı

tanısında kullanılır. Tiroid fonksiyon testi TSH; primer

hipotiroidizmde yüksek, hipertiroidizmde düşüktür, TSH; çeşitli tiroid

hormon preparatlarıyla replasman tedavisi gören hipotiroid

hastaların takibi ve değerlendirilmesinde kullanılır. Hipopitüitarizmin

saptanmasında ve düşük T4’lü yenidoğan taramalarında kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Diürnal ritmi vardır. Gün içinde düşük konsantrasyonda olup saat

20.00 civarında günlük konsantrasyonunun %75’i oranında ani artış

gösterir. Gece boyunca yüksek olarak kalır. Uyanınca aniden düşer.

Referans değerler

<4 günlük: 1 – 20 μIU/ml

<2 aylık: 0,5 – 6,5μIU/ml

<6 aylık: 0,5 – 6μIU/ml

<19 yaş: 0,5 – 4,5μIU/ml

19 yaş: 0,35 – 5,5μIU/ml

Yükseldiği durumlar

-;

a- ,

b- ,

c- Hipertiroidizmin önceki tedavisi

(, ),

d- ,

e- Boyuna uygulanan radyasyon tedavisi,

f- veya eksikliği,

g- İlaçlar (, , ,

, , ),

h- Konjenital (1/4000 doğum),

i- İodidlerle uzun süren tedavi,

-Tiroid hormonlarına doku direnci (nadir).

Azaldığı durumlar

-,

- (, ,

, ),

- ( [granüloma,

neoplasm veya irradyasyon]).

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.