TSH (Tiroid Stimüle Edici Hormon)

Klinik kullanımı :

Primer hipotiroidizmi ve hipertiroidizmi normalden; primer

hipotiroidizmi, sekonder ve tersiyer hipotiroidizmden ayırıcı

tanısında kullanılır. Tiroid fonksiyon testi TSH; primer

hipotiroidizmde yüksek, hipertiroidizmde düşüktür, TSH; çeşitli tiroid

hormon preparatlarıyla replasman tedavisi gören hipotiroid

hastaların takibi ve değerlendirilmesinde kullanılır. Hipopitüitarizmin

saptanmasında ve düşük T4’lü yenidoğan taramalarında kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Diürnal ritmi vardır. Gün içinde düşük konsantrasyonda olup saat

20.00 civarında günlük konsantrasyonunun %75’i oranında ani artış

gösterir. Gece boyunca yüksek olarak kalır. Uyanınca aniden düşer.

Referans değerler

<4 günlük: 1 – 20 μIU/ml

<2 aylık: 0,5 – 6,5μIU/ml

<6 aylık: 0,5 – 6μIU/ml

<19 yaş: 0,5 – 4,5μIU/ml

19 yaş: 0,35 – 5,5μIU/ml

Yükseldiği durumlar

-Primer hipotiroidizm;

a- Hashimato tiroiditi,

b- İdiopatik miksödem,

c- Hipertiroidizmin önceki tedavisi

(Iyot 131 tedavisi, subtotal tiroidektomi),

d- Subakut tiroidit,

e- Boyuna uygulanan radyasyon tedavisi,

f- İyot fazlalığı veya eksikliği,

g- İlaçlar (Lityum, PAS, sülfonamidler,

fenilbütazon, amiadoron, tioüreler),

h- Konjenital (1/4000 doğum),

i- İodidlerle uzun süren tedavi,

-Tiroid hormonlarına doku direnci (nadir).

Azaldığı durumlar

-Hipertiroidizm,

-Sekonder hipotiroidizm (hipofiz disfonksiyonu, postpartum nekroz,

neoplasm, infiltratif hastalıklar),

-Tersiyer hipotiroidizm (hipotalamik hastalıklar [granüloma,

neoplasm veya irradyasyon]).