CA-125 Tümör Belirteci (Kanser Antijen-125)

Klinik kullanımı :

Over kanserinin seyrini izlemede, tedavi takibinde ve hastalığın

rekürrensini belirlemede kullanılır. Over kanserli olguların %80’inde

serum seviyeleri yüksektir. Bu oran benign over hastalığı olan

kadınlarda %26, non-neoplastik durumlarda %66’dır.

CA-125 tek başına kanser tanısı koymak için veya tarama maksatlı

kullanılmaz. Fakat CA-125 yükselişi ile ilişkili tanısı konmuş

jinekolojik kanserli hastaların takibinde kullanılabilir. Sağlıklı

insanların %1’nde de CA-125 düzeyleri yüksek olabilir. Bu nedenle

normal bireylerde tarama amaçlı olarak kullanılmamalıdır.

Örnek toplama özellikleri

Ovülasyon ve menstrüasyon dönemleri dikkate alınmalıdır

İnterfere edici faktörler

-Gebeliğin 1. trimesteri ve normal menstrüasyon CA-125 in orta

derecede yüksekliğine neden olur.

-Benign peritoneal hastalıklar (örnek: siroz, endometriyozis) orta

derecede artmış seviyelere neden olur.

Referans değerler

< 35 U/mL

*Normal popülasyonun %1-2‘sinde 35 U/mL nin üzerinde değerler

görülür.

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=kU/L

Yükseldiği durumlar

-Seröz, endometrial, şeffaf hücreli ve undiferansiye over

karsinomları,

-Pankreas kanseri,

-Meme kanseri,

-Kolon kanseri,

-Akciğer kanseri,

-Endometrium veya fallop tüplerinin adenokarsinomları,

-Bazı non-jinekolojik maligniteler,

-Bazı benign durumlarda (Hamilelik, menstrüasyon, peritoneal veya

plevral inflamasyon, over kistleri, endometriozis).

Kimler Neler Demiş?

1 Yorum - "CA-125 Tümör Belirteci (Kanser Antijen-125)"

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
Nese
Ziyaretçi

Bir rahatsizlgim yok ca125 baktrdim 105 cikti ertesi gün tekrar baktirdim 84 çıktı adet bitiminden 3 4 gün sonra falandi baktrdim zaman acaba o yüzden mi yüksek çıktı bilgilendirebilir misiniz