CA-125 Tümör Belirteci (Kanser Antijen-125)

-->

Klinik kullanımı :

Over kanserinin seyrini izlemede, tedavi takibinde ve hastalığın

rekürrensini belirlemede kullanılır. Over kanserli olguların %80’inde

serum seviyeleri yüksektir. Bu oran benign over hastalığı olan

kadınlarda %26, non-neoplastik durumlarda %66’dır.

CA-125 tek başına kanser tanısı koymak için veya tarama maksatlı

kullanılmaz. Fakat CA-125 yükselişi ile ilişkili tanısı konmuş

jinekolojik kanserli hastaların takibinde kullanılabilir. Sağlıklı

insanların %1’nde de CA-125 düzeyleri yüksek olabilir. Bu nedenle

normal bireylerde tarama amaçlı olarak kullanılmamalıdır.

Örnek toplama özellikleri

Ovülasyon ve dönemleri dikkate alınmalıdır

İnterfere edici faktörler

-Gebeliğin 1. trimesteri ve normal menstrüasyon CA-125 in orta

derecede yüksekliğine neden olur.

-Benign peritoneal hastalıklar (örnek: siroz, endometriyozis) orta

derecede artmış seviyelere neden olur.

Referans değerler

< 35 U/mL

*Normal popülasyonun %1-2‘sinde 35 U/mL nin üzerinde değerler

görülür.

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=kU/L

Yükseldiği durumlar

-Seröz, endometrial, şeffaf hücreli ve undiferansiye over

karsinomları,

-,

-,

-,

-,

-Endometrium veya ,

-Bazı non-jinekolojik ,

-Bazı benign durumlarda (, menstrüasyon, peritoneal veya

, , ).

Bir önceki sağlık makalemiz Faktör V (Labil Faktör, AC Globulin, Plazma Akseleratör Globulin, Proakselerin) sizler için ayrıca Akut karaciğer yetmezliği, DIC ve Dissemine intravasküler koagülopati hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir yorum

  1. Bir rahatsizlgim yok ca125 baktrdim 105 cikti ertesi gün tekrar baktirdim 84 çıktı adet bitiminden 3 4 gün sonra falandi baktrdim zaman acaba o yüzden mi yüksek çıktı bilgilendirebilir misiniz

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*