Üre Nitrogen (BUN)(Kan Üre Azotu) (Serum)

Klinik kullanımı :

Üre insanda protein katabolizmasının başlıca azot içeren metabolik

ürünüdür. Ürenin %90’dan fazlası böbrekler tarafından atılır. Böbrek

hastalıklarının bir çoğunda plazma üre konsantrasyonlarında artış

görülür. Maalesef, böbrek fonksiyonları için bağımsız bir gösterge

değildir. Böbrekten kaynaklanmayan faktörlerden dolayı kullanımı

sınırlıdır. Plazma üre tayinlerinin başlıca kullanımı prerenal ve

postrenal azotemi arasındaki ayrımı yaparken kreatinin ile birlikte

ölçülmesinde değer kazanır. Klinisyenler çoğunlukla plazma üre

nitrojen / kreatinin oranını hesaplarlar. Prerenal azotemi (kanda üre

artışı) beraberinde plazma kreatinin ile birlikte olmayan üre artışları

ile saptanır. Postrenal azotemi idrar atılımındaki tıkanma nedeniyle

oluşabilir. Bu tıkanma ile birlikte hem üre hem de kreatinin artar.

Fakat ürede kreatinine nazaran oransız bir artış görülür.

Referans değerler

< 19 yaş : 5-11 mg/ dl

19 yaş : 5-15 mg/ dl

SI ünite dönüşüm katsayısı

mg/dL x 0.357 = mmol/L

Yükseldiği durumlar

-Dehidrasyon,

-Böbrek Hastalıkları (glomerulonefrit, piyelonefrit, diabetik

nefropati),

-İdrar yolu tıkanmaları (prostat hipertrofi),

-İlaçlar (aminoglikozidler ve diğer antibiyotikler, diüretikler, lityum,

kortikosteroidler),

-Gastrointestinal kanamalar, azalmış böbrek kan akımı (şok, MI,

CHF)

Azaldığı durumlar

-Karaciğer hastalıkları,

-Kötü beslenme,

-Gebeliğin 3. trimesteri.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar