Ürik Asit (Serum)

Klinik kullanımı :

Pürin nükleotidi katabolizmasının bir ürünüdür. Büyük oranda

böbrekler ve az miktarda barsak tarafından atılır. Gut hastalığı

tanısında ve esansiyel hipertansiyonun renal vasküler indikatörü

olarak kullanılır.

Referans değerler :

Erkek

< 19 yaş ; 2.6-6.8 mg/dl

19 yaş ; 3.5-7.2 mg/dl

Kadın

< 19 yaş ; 2.6-6.8 mg/dl

19 yaş ; 2.6-6.0 mg/dl

Çocuk

2.5-5.5 mg/dl

Yenidoğan

2.0-6.2 mg/dl

Olası kritik değerler: >12 mg/dl

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0.059 = mmol/L

İnterfere edici faktörler

-Stres ürik asit seviyelerini arttırır,

-Röntgen çekimi için kullanılan X-ray kontrast maddeleri hem azaltır

hem de çoğaltabilir,(düşük doz), kafein, sisplatin, diazoksit, diüretikler, epinefrin,

etambutol, levadopa, metildopa (Aldomet), nikotinikasit,fenotiyazinler ve teofilin.

-İlaçlar serum seviyesini azaltırlar: Allopurinol, aspirin (yüksek doz),

azothiopirin (Imuran), klofibrat, kortikosteroidler, östrojenler, glukoz

infüzyonları, guanfesin, mannitol, probenesid ve warfarin.

Yükseldiği durumlar

– Gut,

-Pürinlerin artan alımı,

-Herediter enzim eksikliği (Hipoksantin guanin fosforibozil

transferaz),

-Metastatik kanser,

-Multiple myeloma,

-Lösemi,

-Aşırı hücre yıkımı (kemoterapotik ajanlar, radyasyon tedavisi,

lösemi, lenfoma, hemolitik anemi),

-Hemoliz,

-Rabdomyoliz (örn.: ağır egzerzis, yanıklar, ezilme, epileptik atak,

myokardiyal infarktüs),

-Kronik renal yetersizlik,

-Asidoz (ketotik veya laktik),

-Hipotiroidizm,

-Gebelik toksemisi,

-Hiperlipoproteinemi,

-Alkolizm,

-Şok veya kronik kan kaybı,

-İdiyopatik.

-Kurşun zehirlenmesi,

-İlaçlar (diüretikler, ASA’nın düşük dozları, ethambutol, nikotinik

asit).

Azaldığı durumlar

-Wilson hastalığı ve hemokromatozis.

-SIADH, Fankoni sendromu, alkolizm,

-Karaciğer hastalığı, purin ve proteinlerden eksik diyet,

-Ksantin oksidaz eksikliği,

-İlaçlar (Allopurinol, yüksek doz ASA, probenesid, warfarin,

kortikosteroid).

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar