Ürogenital Mycoplasma Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Testi

Klinik Kullanımı :

Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum genitoüriner

sistem enfeksiyonlarına neden olur. Mycoplasma hominis,

çoğunlukla tetrasiklin ve klindamisine duyarlı bulunduğu halde

eritromisine dirençlidir. Buna karşılık Ureaplasma urealyticum

çoğunlukla tetrasiklin ve eritromisine duyarlı buna karşılık

klindamisine dirençlidir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar