Varicella Zoster Virüs (VZV Antikorları) Antikorları (Ig M ve Ig G)

Klinik kullanımı :

VZV bir herpesvirüstür. Başlıca su çiçeği enfeksiyonuna neden olur.

Test, VZV akut faz enfeksiyonun tanısında kullanılır. Ig M cevabı

raşların görünümünden 2-3 hafta sonra saptanır. Pozitif bir Ig M ile

beraber pozitif bir Ig G VZV ile son zamandaki bir enfeksiyonu işaret

eder; pozitif Ig G ve negatif Ig M daha önceki VZV ile karşılaşmayı

ve immuniteyi; negatif Ig G, Negatif Ig M VZV ile karşılaşmadan

önceki normal hali ve non immuniteyi gösterir. Şüpheli durumlarda

10-14 gün sonra yeni bir örnek alımı önerilir.

Referans değerler

-Negatif(Ig M ve Ig G) : Bağışıklık yok,

-Negatif(Ig M) Pozitif(Ig G) : Geçmişte bağışıklık,

-Pozitif(Ig M) Pozitif(Ig G) : Son zamanlardaki enfeksiyon,

-Hafif pozitif (Ig M ve Ig G) : 1-2 hafta sonra test tekrarı.


Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar