Vaskülit (Lökositoklastik)

Vaskülit (Lökositoklastik) Nedir, Belirtileri ve Tedavisi :

 

Günlük pratikte en sık karşılaşılan vaskülit türüdür. Genel olarak cilt damarlarının tutulumu ile giden bir küçük damar vaskülitidir.

 

Yaş:Her yaş grubunda görülebilir.

Cinsiyet:Cinsiyet farklılığı yoktur.

 

Risk Faktörleri:

Hastaların %70’inde lökositoklastik vaskülit; ilaç kullanımı ile, bakteri veya virüs enfeksiyonları ile ilişkili olarak ya da kanser, bağ dokusu hastalıkları veya diğer sistemik vaskülitlerin kliniğinin bir parçası olarak ortaya çıkabilir.

 

Belirti ve Bulgular:

Özellikle uyluk ve bacaklarda ürtiker benzeri lezyonlar, nodül (şişlik) ve purpurikkanamalar şeklinde görülebilir. Hastaların yaklaşık yarısında; akciğer, böbrek, mide bağırsak sistemi gibi diğer organ tutulumları görülebilir.

 

Tanı:

Lökositoklastik vaskülit tanısı biyopsi incelemesi ile konur. Cilt biyopsi örneklerinden tanı konduktan sonra altta yatan nedenler araştırılmalıdır. Altta yatan herhangi bir neden saptanmayabilir.

 

Tedavi:

Tedavi kararı hastaya göre bireyselleştirilmelidir. Soğuktan korunma ve uzun süre ayakta kalmaktan kaçınma gibi basit öneriler yapılabilir. Neden bir başka hastalık veya ilaç kullanımı ise hastalığın tedavisi veya ilacın kesilmesi tedavide ilk basamağı oluşturur. Sadece cilt tutulumu ile sınırlı hastalıkta nadiren ilerleme görülür. Tedavide sıklıkla steroidler kullanılır. Steroid olmayan antiromatizmal ağrı kesiciler ve alerji ilaçları da kullanılabilir.

Seyir:

Altta yatan hastalığa ve varsa iç organ tutulumuna bağlıdır. Seyir genel olarak iyidir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar