Vitamin A (Retinol)

Klinik kullanımı :

Vitamin A doğada iki formda bulunur; bunlar A1 (RETİNOL) ve A2

(3 DEHİDRORETİNOL)’dir. Vitamin A’nın dolaşımdaki predominant

formu olan all trans retinol retina hücrelerince alınır. Görme ile ilgili

işlevleri dışında üreme ve büyüme ile ilgili olarakta önemlidir.

Vitamin A eksikliği keratomalaziyle sonuçlanabilecek gece körlüğüne

neden olur. A vitamininin fazla dozuda toksisiteye neden olur. Test

vitamin A eksikliğinin tanısında ve toksikasyonunun saptanmasında

kullanılır.

Referans değerler

< 5 yaş : 20-43 μg/dL

6-12 yaş : 26-49 μg/dL

13-15 yaş : 26-72 μg/dL

>15 yaş : 30-80 μg/dL

Örnek toplama özellikleri

Plastik tüp ışıktan korunacak şekilde folyo ile sarılmalıdır. Donma

işlemi yapılmadan öncede 2 plastik tüpe ayrılmalıdır. Numune

alınmadan önceki 1 gün boyunca alkol alınmamalıdır. 10 saatlik açlık

gerekmektedir. Hemolizden kaçınılmalıdır.

İnterfere edici faktörler

-Kan alımından 24 saat önce alkol alımı bırakılmalıdır. Testten önce

12-14 saat açlık gereklidir,

-Örnek hemen santrifüjlenmeli ve dondurulmuş olarak laboratuvara

gönderilmelidir.

Azaldığı durumlar

-Diyet eksikliği,

-Yağ malabsorbsiyon sendromları;

.Pankreatik sindirim enzim eksiklikleri,

.Barsak emiliminin bozulması (Çölyak hastalığı, Chron hastalığı).

-Safra asit eksikliği,

-Karaciğer hastalıkları,

-Ateşli ve kronik enfeksiyonlar,

-Çok düşük ağırlıklı doğum,

-Plazmaferez.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar