Vitamin B12 (Kobalamin)

Klinik kullanımı :

Vitamin B12, hematopoezis ve normal nöronal işlev için gereklidir.

İnsanda, emilimi için intrensek faktöre gereksinim duyar.

Gastrik mukoza tarafından intrensek faktör eksikliğinde Pernisiyöz anemi gelişir.

Bu test pernisiyöz aneminin B12 eksikliğine bağlı olup olmadığını belirlemede kullanılır. Granülosit nükleuslarının hipersegmentasyonunun değerlendirilmesinde,

MCV > 100 olduğunda nedeninin araştırılmasında, makrositik megaloblastik

anemi tanısında, alkolizm, prenatal bakım değerlendirilmesinde,

malabsorbsiyon ve nörolojik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır.

Karaciğer hücre hasarı ve myeloid lösemide olduğu gibi vitamin

B12’de artma olabilir. Hafif vitamin B12 ve folat eksikliğinde serum

vitamin B12 ve folat seviyeleri normal olabilir. Böyle durumlarda

Homosistein ve metil malonik asidin daha sensitif testler olduğu

unutulmamalıdır.

Referans değerler

197 – 866 pg/mL

İnterfere edici faktörler

-B12 ilaçları kullananlar sonuçları yanıltabilirler,

-Serum vitamin B12’yi artıranlar: Vitamin C alımı, östrojenler, vitamin

A alımı, hepatosellüler hasar, myeloproliferatif bozukluklar.

– Serum vitamin B12’yi azaltanlar: Gebelik, aspirin, antikonvulzanlar,

kolşisin, etanol alımı, kontraseptif hormonlar, sigara içimi.

Yükseldiği durumlar

-Kronik böbrek yetmezliği, üremi,

-Konjenital kalp yetmezliği, Karaciğer hastalıkları ve protein

malnutrisyonu,

-Oral kontraseptifler,

-DM,

-AML, KML, lökositoz, polisitemia vera.

Azaldığı durumlar

-Yetersiz beslenme (katı vejeteryanizm),

-Yetersiz absorbsiyon;

.Eksik veya defektif intrinsik faktör (Pernisiyöz anemi,

total gastrektomi, gastritis, gastrik karsinom),

.İnce barsak hastalığı (ileal rezeksiyon, malabsorbsiyon

(Çölyak hastalığı, Tropikal sprue, Chron hastalığı),

.Pankreatik yetersizlik (kronik pankreatitis, Kistik fibrozis).

-Vitamin B12 absorbsiyonuna interferans;

.İlaçlar (neomisin, metformin, kolşisin, etanol, p-

aminosalisilik asit).

-Antikonvülsanlar,

-Multiple myeloma.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar