Vitamin E (Tokoferol)

-->

Klinik kullanımı :

, vasküler ve sinir sistemi biyomembranlarının ve vitamin

A’nın antioksidan özelliğinin korunmasına katkıda bulunur.

Çocuklarda , reversible motor ve duyusal

nöropatilere neden olur. Oksijence zengin havaya gerek duyan

bebeklerde bronkopulmoner displazi ve retrolental fibroplazi riskinin

arttığı durumlarda vitamin E uygulanması hastalığın şiddetini

azalttığı gibi bu problemin çözülmesine yardımcı olur.

Vitamin E’nin nutrisyonel durumu serum lipidleri ile birlikte artabilir. Vitamin E

ölçümünde vitamin E/lipid oranı, tek başına vitamin E ölçümünden

daha değerli bilgiler verebilir. Hemolitik hastalığı olan prematüre

infantlarda ve kronik kolestazisle birlikte nöromüsküler hastalığı olan

infant ve erişkinlerde vitamin E eksikliğini değerlendirmede

kullanılır.

Referans değerler

<1 yaş : 0,25-0,37 mg/dL

2-12 yaş : 0,30-0,90 mg/dL

13-15 yaş : 0,60-1,00 mg/dL

>15 yaş : 0,50-1,80 mg/dL

İnterfere edici faktörler

-24 saat öncesi Vitanin E alımı durdurulmalıdır. Yetişkinler 12-14

saat açlıkta ve kan alımından 24 saat öncesine kadar alkol

alınmamalıdır.

Örnek toplama özellikleri

Plastik tüp ışıktan korunacak şekilde folyo le sarılmalıdır.

Vitamin E tedavisi önerilen klinik durumlar;

-,

-,

-,

- (, , ),

-Uzamış total parenteral beslenme.

Bir önceki sağlık makalemiz Adenovirüs Antikorları sizler için ayrıca gastroenterit, hemorajik sistit ve konjunktivit hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*