Yaşlanma

-->

Nedir?  Belirtileri Nelerdir?

Günümüzde ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak tüm dünyada beklenen yaşam süresi uzamış ve bunun sonucunda da zaman içinde yaşlı nüfus hem oransal, hem de sayısal olarak artış göstermiştir. İnsan ömrünün uzaması ve yaşlı nüfusun artması arzu edilen bir gelişme olmakla birlikte, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması bakımından yeni yaklaşımlar gereği belirmeye başlamıştır. Zira uzayan yaşam ile birlikte bu defa yaşlılarda sık olarak görülen süreğen ve dejeneratif hastalıklar konulan gündeme gelmiştir. Yaşlılık insan yaşantısının ilerlemiş dönemlerine verilen bir isim olsa da aslında insanlar doğdukları andan itibaren yaşlanmaktadır.

Klasik ifade ile her insan doğar, olgunlaşır ve ölür. Bu süreçte, yaşam süresi boyunca ruhun, bedenin, toplumun ve içinde bulunduğu çevrenin birbirini karmaşık bir şekilde etkilemesi sonucunda yaşlanır. Şu an için yaygın olarak kabul edilen görüşe göre yaşlı tabiri 65 yaşını geçmiş kimseler için kullanılmaktadır. Yaşlanma bireysel olmakla birlikte, toplumsal değerler ve diğer etkenler toplumda yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri ve yeri belirtmektedir. Bu nedenle yaşlılık sadece biyolojik bir olay olmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olaydır.

Yaşlıların herhangi bir yakınması olmasa bile, belirli aralıklarla muayeneden geçirilmesi ve sık görülen hastalıklar açısından tarama programları yapılması gerekmektedir. Bu noktada, yaşlıların kendilerinde bulunan bazı belirti ve bulgulan yaşlanmanın doğal sonucu olarak kabul etmeleri ve sağlık kuruluşlarına gitme konusunda direnç göstermeleri önemli bir engeldir. Yaşlıların kendilerine bakış açıları dışında toplumun yaşlıya verdiği değer ve yaşlıya bakışı da önemlidir. Hem toplumsal anlayış olarak, hem de sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin düzenlenmesi bakımından yaşlılara özel hizmet sağlanmıyorsa, yaşlıların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları güçleşir. Aslında yaşlanma sürecinde ortaya çıkan fiziksel değişiklikler, normal koşullar altında işlev kaybına neden olmazlar, ancak rezervlerde azalma olması nedeniyle vücudun çeşitli stres ve değişen koşullara adaptasyonu azalmaktadır. Bu nedenle de yaşlılarda birçok süreğen süreçli hastalığın görülme sıklığının arttığı dikkati çekmektedir. Her tıbbi sorun ve uygulamanın yaşlı ile ilgili önemli ayrıcalıkları olduğu unutulmamalı ve yaşlıların sağlığının korunmasının ve yaşam kalitesinin arttırılmasının da ana tıbbi sorunlar kadar önemli olduğu göz ardı edilmemelidir.

 

Bir önceki sağlık makalemiz Yaralanmalar ve Korunma sizler için ayrıca Yaralanmalar ve Yaralanmalar ve Korunma hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*