İntrauterin Büyüme Geriliği

-->

:

Yenidoğan bebeğin gebelik yaşına göre doğum ağırlığının düşük olması durumunda intrauterin büyüme geriliği (anne karnında bebeğin büyümesinin duraklaması) tanısı konur. İntrauterin büyüme geriliği zamanında doğmuş bebeklerde görülebileceği gibi erken doğmuş bebeklerde de görülebilir.
Risk Faktörleri: Anne karnında bebeğin büyümesinin geri kalmasına sebep olabilecek nedenler söyle gruplanabilir:

Anneye ait nedenler (sigara içme, böbrek hastalığı, hipertansiyon, vb), bebeğin gelişim sorunları (viral enfeksiyonlar, çoğul gebelik, genetik hastalıklar), plasenta ile ilgili nedenler (bebeğe giden kan akımının herhangi bir nedenle azalması).
Büyüme geriliği olan bebekler sıklıkla yaşlı görünümdedirler. Deri altı yağ dokusu azalmıştır bu nedenle deri gevşek gözükür. Bebeğin büyüme geriliğine neden olan olay gebeliğin erken dönemlerinde başlamışsa boy ve baş çevresi de gebelik yaşına göre beklenenden daha geridir. Ancak büyümenin yavaşlaması gebeliğin son aylarında olursa boy ve baş çevresi etkilenmez sadece bebeğin kilosu etkilenir.
Tanı:
Bebeğin doğum ağırlığının gebelik yaşına göre beklenen ağırlığının 10 persantilinden az olması durumunda tanı konur.
Tedavi:
İntrauterin büyüme geriliği olan bebeklerin doğumdan sonra yakın takip edilmeleri gerekir. Bu bebeklerde anne karnındaki yaşadıkları sıkıntıya bağlı olarak çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Kırmızı kan hücrelerinin yüksekliği (polisitemi), kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi), vücut ısısını koruyamama, havale geçirme, solunum sıkıntısı bunlardan bazılarıdır.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.