Zidovudine (AZT) (Combivir, Retrovir)

Klinik kullanımı :

HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan antiretroviral etkili bir

ilaçtır. AZT olarak bilinir. AZT timidin analogu reverse transkriptaz

inhibitörü olup, lenfositlerdeki viral proliferasyonun erken fazında

interferasyon yapar. Viral RNA’nın DNA’ya reverse transkripsiyonunu

bloklar.

Referans değerler :

Pik konsantrasyonu (doz alımından 1-1,5 saat sonra) : 1,2-1,8μg/ml

İlk yarı ömür konsantrasyonu (3-4 saat sonra) : 0,4-0,8 μg/ml

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar