Ağrısız Doğum Nasıl Yapılır?

Ağrısız Doğum Nasıl Yapılır?

Ağrısız Doğum (Doğumda Analjezi Ve Anestezi)

Doğum ağrılarının anne tarafından hissedilmemesini sağla­mak analjezi (ağrı kesme) işlemleri ile olur. Analjezi uy­gun şekilde kullanıldığında ağrısız doğum­la; annenin ağrı korkusunun yenilmesi, do­ğum eylem süresinin kısaltılması, rahim ağ­zının rahat açılması, bebeğin doğum kana­lında kolay ve rahat ilerlemesinin sağlan­ması ve sezeryan şansının azaltılması müm­kün olur. Analjezi iki türlü uygulanır;

Sistemik Analjezi

Sentetik afyon (opium/opiad) tü­revlerinin doğum eylemi sırasında 1-2 saat aralıklarla parenteral (damar yolu ile) uygulanması.

Epidural Analjezi

Epidural aralık dediğimiz omurilik zarlarının arasına tek başına lokal anestetik maddesi veya opium/opiad türevleri enjekte edilir. İlaçların dozu ve veriliş zaman­lan iyi ayarlanmalıdır. Spinal veya epidural anestezi yahut genel anestezi daha çok sezeryan  / sezaryen için kullanılır. Kullanılan anestezi ilaçlarının çoğu bebeğe de geçer ve bebeği etkiler. En uygun olan yukarıda belirtilen epidural uygulamadır. Anne ve bebeğe etkisi azdır, bu nedenle avantajlıdır.

Lokal Anestezi

Bebek başının çıkışından hemen önce epizyotomi (perine kesişi) için ve be­bek başı çıkarken ağrı duyulmaması için, forseps ve vakum gibi doğum aletlerinin tatbikinden önce perineye lokal anestezi ilaçları cilt ve cilt altına uygulanır. Annenin ağrı hissi iptal edildiğinden kesme, dikme ve diğer işlemler rahatlıkla yapılır.

,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir