Altıncı Hastalık (Roseola infantum)

Altıncı Hastalık (Roseola infantum)

Roseola infantum (6. hastalık) Altıncı Hastalık

Herpes virüs tip 6’nın neden olduğu, iyi huylu, yaklaşık 3 gün süren ateşin arkasından ortaya çıkan pembe, deriden kabarık olmayan döküntü ile karakterize bir çocukluk çağı hastalığıdır. Hastalık solunum yolu salgılan ile bulaşır.

Yaş ve Cinsiyet

Dört yaşına kadar çocukların hemen hemen tamamı hastalığı geçirmekte ve ömür boyu bağışıklık kazanmaktadır. En sık ilk yaşın ikinci yarısında ve ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür.

Belirti ve Bulgular

Kuluçka süresi ortalama 9 (5-15) gündür. Yaklaşık 3 günlük ateşli bir dönemden sonra ateşin normale dönmesinden hemen sonra kızarıklık veya küçük kırmızılıklar şeklinde döküntü ortaya çıkar. Döküntü gövdeden başlar, boyun ve ekstremitelere (kol ve bacaklar) yayılabilir, 2 gün içerisinde, iz bırakmadan kaybolur. Kaşıntı yoktur. Basmakla solar. Vakaların bir kısmında ishal görülebilir.

Komplikasyonlar (istenmeyen sonuçlar)

Hastalığın en önemli komplikasyonu ateşli dönemde görülebilen febril konvulsiyon (havale)’dur (%6-15). Ensefalit, fulminan hepatit (kötü seyirli karaciğer iltihabı) ve yaygın enfeksiyon herpesvims tip 6nın nadiren neden olduğu klinik tablolardır.

Tanı

Rutin tanı testleri gereksizdir. Kesin tanı gerekirse, virüs kanda tesbit edilebilir veya serolojik olarak herpes virüs tip 6 Ig M pozitifliğine, iyileşme döneminde hastalık dönemine göre herpesvims tip 6 Ig G’nin en az 4 kat artışına veya negatifken pozitif oluşuna bakılabilir. Akyuvar düzeyine bakılırsa, düşüklük bulunabilir.

Ayırıcı tanı

Enfeksiyöz Mononukleoz , Febril Konvulsiyon (ateşli Havale), Eritema İnfeksiyozum (Beşinci Hastalık), Kızamık, Menenjit, Rubella, ilaç reaksiyonu.

Tedavi

Özgül tedavi yoktur. Ateşli dönemde ateşin ateş düşürücüler ve ılık banyolarla düşürülmesi önerilir.

Korunma

Hastanın tecrit edilmesine (İzolasyon) gerek yoktur. Henüz etkin bir aşısı bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir