Amip Hastalığı (Amebiazis)

Amip Hastalığı (Amebiazis)

Amip Hastalığı (Amebiazis)

Entameoba Histolytica adlı parazitin vücutta oluşturduğu enfeksiyon durumudur.

Yaş

Her yaşta görülebilir.

Cinsiyet

Amibik bağırsak iltihabı (kolit) her iki cinsiyette de eşit olarak görülürken;

amibik karaciğer absesi erkeklerde daha sık görülür.

Risk Faktörleri

Enfeksiyonun insana geçmesi özellikle dışkı bulaşmış su ve yiyeceklerin tüketilmesi ile olur. Bu nedenle daha çok hijyenik koşulların bozuk olduğu, kalabalık, fakir ailelerde ve ülkelerde görülür. Homoseksüeller, beslenmesi kötü olan kişiler, ileri yaşlılar, sosyal kurumlarda kalanlar, hamileler, kanserli olgular, alkolikler ve bağışıklık sistemini baskılayan steroid gibi ilaç alan kişiler risk altındadır.

Belirti ve Bulgular

  1. histolytica kalın bağırsakta hastalığa neden olmadan yaşayabilir. Ancak bazen kalın bağırsağı istila edip kolit (bağırsak iltihabı), akut dizanteri veya süreğen ishale neden olur. Enfeksiyon aynı zamanda kan yoluyla karaciğere ve nadiren de akciğer, beyin ve diğer organlara yayılım gösterebilir. Genellikle E . histolytica ile enfekte olan on hastadan birinde hastalık oluşur. Belirtiler genellikle hafif olup yumuşak kıvamlı dışkılama, mide ağrısı ve mide krampını içerir. Amipli dizanteri enfeksiyonun daha şiddetli formu olup; kanlı dışkı, ateş, kusma, karında hassasiyet ve kilo kaybı görülür. Amipin karaciğer absesine neden olduğu durumlarda sağ üst kadran ağrısı ve ateş olur. Akciğere yayılım olan olgularda öksürük, nefes almakla artan göğüs ağrısı saptanabilir. Beyin absesi oldukça nadir gelişen bir durum olup; uygun tedavi alınmazsa 12-17 saat içerisinde ölümle sonuçlanır.

Tanı

Dışkıdan örnek alınıp mikroskop altında doğrudan incelenerek %33-50 hassasiyetle tanı konulur. Bunun yanında kanda amibe karşı antikorların ölçümüyle, dışkıda amibe özgü antijen bakılmasıyla daha yüksek duyarlılıkla tanı konur. Kolonoskopi (ince, bükülebilir, ucunda ışık bulunan kamerası olan bir aletle kalın bağırsağın incelenmesini sağlayan işlem) yapılırken işlem sırasında doktor etkilenen bağırsağı görüp; biopsi alabilir ve bu alınan dokunun mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur. Ultrasonografi ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleri karaciğer, akciğer, beyin abselerinin tanısında kullanılır.

Tedavi

Amip öldürücü çeşitli antibiyotik hapları bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanı metronidazol ‘ dür. Doktor uygun gördüğü takdirde tedaviyi damar yoluyla verebilir ya da dirençli olgularda iodoquinol gibi ilaçlar önerebilir.

Seyir

Vücuduna amip mikrobu girmiş; 10 hastadan 9’unda genellikle hiçbir belirti görülmez. Hastaların çoğunun bağırsaklarından bu parazit 12 ay içerisinde temizlenir ancak amip bağırsakta bulunduğu sürece kolit ve dizanteri oluşturma riski vardır. Amibik kolitten ölüm %1.9-9.1 arasında değişmektedir. %0.5 olguda amibik kolit daha ağır (fulminant) seyreder, bu olgularda ölüm hızı %40’dır. Amibik karaciğer absesi %2-7 sıklığında yırtılır ve enfeksiyon karın içine yayılır, bu durumda da ölüm oranı yüksektir.

Korunma

Amip kistleri sabun ya da düşük konsantrasyondaki klorlu su ile ölmezler. Bu yüzden amibin sık görüldüğü bir bölgeye seyahat edildiğinde içme suyu kaynatılmalı ve sebzeler iyice yıkanıp 10-15 dakika sirke içinde bekletilerek tüketilmelidir. Amip tespit edilen bireylerin aileleri de amip yönünden testler yapılmalıdır.

 

 

3 yorum

  1. Yıldız

    Çok iyi ya bilgi öğrenmiş olduk. Ben amip ne,nedir onu bile bilmiyordum.

  2. Burak bayındır

    Bende pozitif çıktı sonuçlar ne yapmalıyım

  3. Ayla

    95 yılında karaciğerde bu hastalık yüzünden kızımı kaybettim Rabbim kimseye vermesin 🙁

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir