Androstenedion

Klinik kullanımı :

Hirşutizm ve virilizasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Konjenital

adrenal hiperplazi adrenal androjen salınımının en sık nedenidir ve

androstenedion konsantrasyonu artmıştır.

Örnek toplama özellikleri

Diurnal varyasyonu vardır. Sabah saat 06.00-08.00 arasında

maksimum, akşamüstü saat 16.00’da ise minimumdur. Sabah

alınması daha uygundur.

Referans değerler

0.21 – 3.08 ng/mL

Yükseldiği durumlar

-Polikistik over sendromu (Stein-Leventhal sendromu),

-Hirşutizm,

-Konjenital adrenal hiperplazi,

-Cushing sendromu,

-Ektopik ACTH üreten maligniteler ve over tümörleri.

Azaldığı durumlar

-Primer veya sekonder adrenal yetmezlik,

-Orak hücreli anemi,

-Over yetmezliği.