Anti-Nöronal Antikor Tip 2 (Anti-Rİ, ANNA-2)

Klinik Kullanımı :

ANNA-2; meme, akciğer ve jinekolojik kanserli hastalarda

paraneoplastik nörolojik otoimmunite ile ilişkili IgG yapısındaki bir

serolojik markırdır. Açıklanamayan nörolojik hastalıklar veya

myelopatilerin değerlendirilmesinde kullanılır. ANNA-2 sağlıklı

kişilerin serum veya BOS’unda saptanamaz. Nörolojik belirti

vermeyen < %2 small cell karsinomalı olgularda bulunur.

Midbrain, serebellar, brain stem bozukluklu ve/veya myelopatili,

özellikle geçmişinde meme kanseri hikayesi olan kadınlarda ve

direkt sigara içimi veya pasif içici durumundaki her iki seks

grubundaki açıklanamayan belirtileri olan orta yaş veya yaşlı

hastalarda ANNA-2 araştırılmalıdır.

Referans değerler

Negatif : < 1:60 (Serum)

Negatif : < 1:2 (BOS)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir