Artrit (Eklem Ağrısı) (Çocukluk Çağında)

Artrit (Eklem Ağrısı) (Çocukluk Çağında)

Artrit (Eklem Ağrısı) (Çocukluk Çağında)

Artrit (eklem yangısı), eklemlerde ağrı, şişlik ile giden, bazen kızarıklık ve/veya ısı artışının olduğu bir klinik bulgudur. Bu durum tek eklemde olabildiği gibi birden çok eklemde de görülebilir. Diz, dirsek, el ve ayak bileği, kalça eklemleri gibi büyük eklemleri tutabildiği gibi parmak eklemleri gibi küçük eklemleri de tutabilir. Artrit, enfeksiyona ve romatizmal hastalıklara bağlı olarak gelişebildiği gibi pek çok sistemik hastalığın bulgusu da olabilir.

Artritin başlıca nedenleri aşağıda sıralanmıştır

 1. Enfeksiyona bağlı artritler: Bakterial veya viral bir ajanın eklemi tutması ya da bakterilere veya viruslara bağlı enfeksiyonlara karşı eklemlerde gelişen reaksiyona bağlı artritler olabilir
 2. Romatizmal hastalıklara bağlı:
 3. Akut romatizmal ateş (ARA),

Juvenil idiopatik artrit,

 1. Sistemik lupus eritematozus (SLE),
 2. Henoch-Schönlein purpurası,
 3. Behçet hastalığı,
 4. Kawasaki hastalığı,
 5. Dermatomiyozitis,

Ailevi Akdeniz Ateşi

Özelikle Türkler, Yahudi, Arap ve Ermenilerde görülen genetik bir hastalıktır. En belirgin özeliği tekrarlayan ve bir kaç gün sürüp geçen ateş, karın ağrısı atakları olmakla beraber yine tekrarlayan gelip geçici eklem ağrısı ve artirit hastalığın bulgularındandır.

 1. Travmaya bağlı artrit
 2. Diğer nedenler
 3. Lösemiler, lenfomalar
 4. Orak hücreli anemi
 5. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, chron hastalığı=rejional enterit)

Belirti ve bulgular

Artritin tanımında da belirtildiği gibi eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklık ve/veya ısı artışı söz konusudur. Neden olan hastalığa bağlı olarak deride döküntü, yüksek ateş, halsizlik, kilo kaybı, karın ve göğüs ağrısı, solukluk, karaciğer ve dalak büyüklüğü gibi ek klinik bulgular da görülebilir.

Tanı

Artritin tanısında klinik belirti ve bulgular ön plandadır. Artiritin bir çok nedeni

olduğu için tanıda altta yatan hastalığın belirti ve bulguları da göz önüne alınmalıdır.

Kan tetkikleri ve spesifik romatizmal tetkikler (Sedim,CRP,RF…vb) eklem aralığından sıvı alıp sıvının incelenmesi artritin alt yatan nedeninin bulunmasında yardımcıdır. Ayrıca gerektiğin

de eklemin radyolojik yönden değerlendirilmesi önemlidir.

Tedavi

Artritin tedavisi altta yatan hastalığa bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bakterilerin eklemi tutması ile oluşan artritte ajana yönelik antibiotik tedavisi gerekirken romatizmal hastalıklara bağlı artritlerde romatizmayı baskılayıcı çeşitli ilaçlar kullanılır. Hastayı rahatlatmak ve artritteki yangıyı baskılamak için ağrı kesicilerde kullanılır. Ancak tedavide ağrı kesiciler dikkatli ve hekimin tavsiye ettiği sürelerde kullanılmalıdır. Kalıcı değişiklik riski olan uzun süreli bir hastalığa bağlı artritlerde ağrısız dönemde yapılacak olan fizik tedavi programları ve egzersizler, kalıcı değişiklikleri önlemede oldukça önemlidir.

Seyir

Altta yatan hastalığa bağlı olarak eklemlerde kalıcı değişiklikler olabildiği gibi

ataklar dışında tamamen normal de olabilir. Uzun süren artritler hastanın hareketlerini kısıtlar özelikle juvenile süregen artritte kalıcı eklem hasarına neden olabilir. Ağrıların sık ve hareketi kısıtlayıcı olması hastanın yaşam kalitesini de olumsuz etkiler.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir