Asfiksi Ne Demektir?

Asfiksi Ne Demektir?

Asfiksi (Boğulma) Nedir?

Boğulma (Asfiksi), elektrik çarpması, mide içeriğinin aspire edilmesi (yiyeceklerin so­luk borusu yoluyla akciğerlere kaçması), yabancı cisim aspirasyonu, toksik (zehirli) gaz veya duman solunması sonucu oksijen­siz kalma durumudur. Soluk alma normale getirilmezse hızla bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanır. Eş anlamlı olarak boğulma, so­luk alamama sözcükleri de kullanılabilir.

Asfiksi ile ilgili çeşitli durumlar :

  1. Doğuştan asfiksi: Doğum sırasına solunu­mun başlamaması veya başladığı halde sürdürülememesi.
  2. Perinatal asfiksi: Yenidoğanın uzun süre oksijensiz (anoksik) kalması sonucu za­rar görmesi. Genellikle annenin kan ba­sıncında düşme veya doğum sırasındaki bir sorun nedeniyle bebeğin beynine ye­terli oksijen sağlanamamasından kaynak­lanır. Dolaşım, solunum çabası veya solu­numda yetersizlik buna neden olabilir.
  3. Pozisyonel (postural, duruşla ilişkili) asfiksi: Solunumun duruştaki sorun nede­niyle engellenmesi. Nadiren de olsa ara­ma vb. durumlarda sıkışma nedeniyle pozisyonel asfiksi gelişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir