Atriyal Septal Defekt (ASD)

Atriyal Septal Defekt (ASD)

Atriyal Septal Defekt (ASD) Nedir?

Atriyal septum defektleri Sekundum (fossa ovalis’de yerleşen) tipi : ASD bütün   doğuştan   kalp   hastalıklarının   %5-10 unu oluşturur. Kızlarda daha sıktır. Di­ğer doğuştan kalp  hastalıkları  ile  %30-50 oranında birlikte bulunur.

Belirti ve bulgular: ASD’li çocuklar genel­likle   bulgu  vermezler,   süt   çocuklarında kalp yetmezliği görülebilir.

Tanı:  Ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu ve anjiografi ile konur.

Tedavi

1. Tıbbi Tedavi: Kalp yetmezliği olan süt çocukları tedavi edilir.

Cerrahi dışı (ameliyatsiz) tedavi: Sekundum ASD’li vakaların bu yöntemle kapatılabilmeleri uygun olduğu takdirde çeşitli aletler kullanılarak, ameliyat yapılmadan, damar yolu ile kalbe girilip kapatılabilir.

2. Cerrahi yöntem: Sol-sağ şantı fazla olan büyük defektli vakalarda cerrahi tedavi ge­reklidir. Sekundum ASD’lerin kendiliğin­den kapanma olasılığı olduğu için defekt çok büyük değilse cerrahi tedavi 3-4 yaşla­rından sonraya bırakılır.

Seyir:

Sekundum ASD’li vakaların %40-87’si ilk dört yıl içinde kendiliğinden kapanabi­lir, bazı delikler küçülebilir. 8 mm’den bü­yük deliklerin kendiliğinden kapanmaları nadirdir. Geniş bir delik kapatılmadığı tak­dirde pulmoner hipertansiyon diğer sol-sağ şantlı deliklere göre daha geç genellikle 20 yaşından sonra gelişebilir. Obstrüktif akci­ğer damar hastalığı nadiren görülür. Eriş­kinlerde delik kapatılsa da kapatılmasa da atriyal ritm problemleri olabilir. Sekundum ASD’de enfektif endokarditten korunma te­davisi gerekmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir