Bilirubin Eksikliği Nedir ?

Bilirubin Eksikliği Nedir ?

Bilirubin Eksikliği Nedir?

Bilirubin dü­zeyleri normalde beklenen düzeylerin üs­tünde olan bebeklerde olan sarılık hiperbilirubinemi olarak adlandırılır. Hiperbilirubinemi nedeni anne ile bebek arasında kan grubu uyuşmazlığı ve buna bağlı olarak kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkılması olabileceği gibi, sepsis, beslenme bozuk­lukları ve bazı metabolik hastalıklar da ola­bilir. Ancak bazen hiperbilirubinemili be­beklerde neden tam olarak belirlenemeyebilir. Bu bebekler sarığa neden olan bir has­talık olup olmadığı konusunda araştırılmalı ayrıca çok yüksek bilirubin düzeyleri beyin zedelenmesine neden olabileceğinden bel­li aralarla bilirubin kan düzeyleri izlenmeli ve tedavi edilmelidir.

Bilirubinin beyinde zedelenme yaptığı hastalığa Kernikterus de­nir. Kernikterus kalıcı beyin zedelenmesi­ne neden olur.

Tanı

Bebeğin renginin sarı olması tanı koydurucudur. Ancak bilirubin değerlerini bebeğin deri rengine bakarak belirlemek güçtür. Bu nedenle fizyolojik sarılık ile hiperbilirubineminin ayırt edilmesi için yeni-doğan bebeklerin ilk 48-72 saat içinde sağ­lık personeli tarafından değerlendirilmesi uygun olur. Özellikle sarılığı olan bir be­bekte emme güçlüğü, az ağlama, bebeğin hareketlerinde azalma varsa hemen dokto­ra götürülmelidir. Her bebek için zedelen­me yapabilecek bilirubin düzeyi gebelik yaşı, doğum ağırlığı ve doğum sonrası yaşı­na göre farklı olduğundan bilirubin düzey­lerinin yakın takibi gerekir.

Tedavi

Fototerapi (Işık tedavisi) ile bilirubin düzeylerinde azalma sağlanabilir. Foto­terapiye rağmen bilirubin düzeyleri yükse­len hastalarda veya hastaneye geldiğinde bilirubin düzeyleri çok yüksek olanlarda kan değişimi yapılması gerekir. Kan değişimi ya­pılırken bebeğinizin hesaplanan miktarda kanı göbekten konan bir kateter aracılığı ile belirli aralıklarla alınır yerine vericiden alı­nan kan verilir. Sarııkları yönünden uygun

yapılan ve gerektiğinde fototerapi başlanan bebeklerin pek azında kan değişi­mi gerekir.

Fototerapi; floresan lambalar, fîberoptik blanketler ve flberoptik battaniye­ler gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Teda­vi sırasında bebeğin gözlerinin ışıktan ko­runması gerekir.

Seyir

Fototerapinin önemli bir yan etkisi yoktur. Kan değişimi yapılması sırasında ve sonrasında nadir olmakla birlikte kan şeke­ri düşüklüğü, kalsiyum düzeyinde düşme, enfeksiyonlar, kanamalar, göbek damarla­rında zedelenme, tıkanma gibi komplikas-yonlar ortaya çıkabilir. Bilirubin düzeyi kernikterus oluşumuna neden olacak kadar yükselmiş ise ileri dönemde öğrenme güç­lükleri, korea atetoz denilen nörolojik bul­gular, işitme kayıpları ortaya çıkabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir