Blefarit Nedir ?

Blefarit Nedir ?

Blefarit Nedir?

Göz kapağı kenarlarının ve kirpiklerin yerleşik iltihabi hastalığıdır. Ge­nellikle her iki göz etkilenir. Blefarit sınıfla­ması kapak kenarındaki yerine göre belirle­nir.

  1. Ön Blefarit: Stafilokok grubu bakterile­rin yerleşmiş iltihabı nedeniyle oluşması blefarite; saçlı deride, kulak arkası ve burun yanak katlantılarındaki cilt üzerinde görülen seboreik (yağlı) dermatit birlikte oluşması seboreik blefarite; veya her iki tipin beraber ortaya çıkması karma blefarite neden olmaktadır.
  2. Arka Blefarit: Göz kapağı kenarının ve kirpik diplerin arka kısmında inci tanele­rini andıran biçimde kirpik diplerine paralel yerleşmiş olan yağ tanecikleri ile ka-rakterize klinik tabloya verilen isimdir.
  3. Mikst (karma)   tip: Ön ve arka blefaritin birlikte bulunduğu tiptir.

Belirti ve Bulgular

Ana belirtiler yanma, gözde yabancı cisim hissi, hafif ışık hassasi­yeti, göz kapağı kenarında kızarıklık ve ka­buklanmadır. Bulgular sabahları daha kötü zaman zaman şiddetlenme ve hafifle­meler ile seyreder. Göz kapaklarının ön ke­narı değişen derecelerde kızarıklık göste­rir. Ağır stafilokoksik blefaritte küçük, kir­pik diplerine lokalize apseler mevcut olabi­lir. Uzun süredir bu durumun devam ettiği olgularda göz kapağının ön kenarı nedbe dokusunun yerleşmesiyle düzensiz bir hal alabilir.

Stafilokoksik blefaritteki kabuklan­malar sert ve kırılgan bir yapıya sahip olup, kirpik diplerinin etrafında oluşurlar.

Seboreik blefaritte ise kabuklanmalar yumuşak ve yağlı yapıda olup, göz kapağının herhangi bir yerinde ve kirpikler üzerinde bulunabi­lir. Seboreik blefaritte kirpikler yağlı ve bir­birine yapışık vaziyette bulunma eğilimi içerisindedirler. Stafilokoksik blefarit başta olmak üzere ağır seyreden uzun süreli ön blefaritlerde kirpiklerde şekil bozuklukları, dökülme ve renk kaybı görülebilir.

İstenmeyen etkiler (komplikasyonlar)

Kirpik dibi iltihabının salgı bezlerine (zeis ve moll bezleri) yayılmasıyla arpacık (dış gelişebilir. Gözyaşı film taba­kasında gelişen düzensizlik nedeniyle olgu­ların %30-50’sinde kuru göz yakınması gö­rülür. Stafilokoklardan kaynaklanan toksin­lere karşı oluşan aşırı duyarlılık sonucu gö­zün ön yüzey dokularında (konjonktiva ve kornea) inflamasyon oluşabilir.

Tedavi

Blefaratin uzun süredir devam et­mekte olduğu olgularda düzelme sağlamak birkaç haftalık yoğun tedaviye gerek duyulmakla beraber hastaların yakınmaları­nı düzeltmek genellikle mümkündür. Teda­vide öncelik kapak temizliğini sağlamaktır. Bunun için ticari müstahzar olarak piyasa­da bulunan göz kapağı temizleyicileri veya göz yakmayan bebek şampuanları kullanı­larak göz kapağı kenarlarının temizlenmesi ve bu şekilde iltihabi ürünlerin ortamdan uzaklaştırılması amaçlanır. Saçların yıkan­ması esnasında sulandırılmış şampuan ile göz kapaklarının bastırılmadan ovulması da faydalı olabilmektedir.

Akut (ani gelişen) kirpik dibi apselerinin tedavisinde tüm kabuklar temiz­lendikten sonra uygulanan fusidik asit ve kloramfenikol gibi  antibiyotikli pomadlar kullanılmaktadır. Stafilokoksik toksinlere karşı gelişen aşın duyarlılık sonucu oluşan konjonktiva ve kornea inflamasyonunda kı­sa süreli zayıf steroid içeren damlalar bir göz hekiminin denetiminde kullanılabil­mektedir. Gözyaşı film tabakasında düzen­sizlik olan ve kuru göz yakınmaları olan hastalarda suni gözyaşı damlaları kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir