Boyun Ağrısı Egzersizleri

Boyun Ağrısı Egzersizleri

Boyun Ağrısı

Boyun bölgesi omurganın en hareketli ancak en az korunaklı kısmıdır. Bu nedenle travmaya açık bir bölgedir. Bo­yun ağrısı toplumun üçte birinde görül­mektedir. Sıklıkla yumuşak dokularda ger­ginlik sonucu ortaya çıkar. Boyun ağrısı ge­nellikle ani başlangıçlıdır. Kadınlarda er­keklere göre daha sık görülmektedir.

Boyun ağrısı yapan nedenler:

 1. Duruş bozuklukları
 2. Boyun bölgesindeki yaralanmalar (trav­ma)
 3. Dejeneratif (bozucu, yıpratıcı) hastalık­lar
 4. Doğuştan bozukluklar
 5. Romatizmal hastalıklar
 6. Miyofasiyal (kas ve kası örten zar) ağrı sendromları
 7. Tümörler (kitle, ur)
 8. İtihabi durumlar
 9. Omuz, çene, baş ve kolun üst kısmından yansıyan ağrılar
 10. Menenjit, tiroid bezi iltihabı, kalp krizi gibi boyun dışı nedenler.

Belirti ve Bulgular

Ağrıya sıklıkla hareket kısıtlılığı eşlik eder. Boyun ve omuz çevre­si kaslarda sertleşme vardır. Ağrı omuzlara, sırta ya da kola yayılabilir, birlikte baş ağrı­sı bulunabilir. Sinir sıkışması varlığında kol ve el kaslarında kuvvetsizlik ve uyuşma his­sedilir.

Ne zaman hekime başvurmak gerekir?

 1. Boyun bölgesinde meydana gelen yara­lanmaların neden olduğu boyun ağrıla­rında (trafik kazası, düşme, havuz-denize atlama sırasında yaralanmışsa omurga hareket ettirilmemeli, ilkyardım eğitimi olan bir kişinin omurgayı sabitlemesinden sonra hasta sağlık kuruluşuna ulaştı­rılmalıdır)
 2. Ağrı şiddetli ya da kötüleşiyorsa,
 3. Kola yayılan ağrı varsa, kolda kuvvetsiz­lik, uyuşma varsa,
 4. Gece ağrısı, ateş, teleme, kilo kaybı var­sa kişi hekime başvurmalıdır.
 5. Ayrıca, boyun ağrısına eşlik eden yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı varsa, göğüs ağ­rısı, nefes darlığı, bulantı kusma, baş dönmesi, terleme oluyorsa zaman kay­betmeden acil servise başvurulmalıdır.

Tanı

Hekim, boyun ağrısı ve eşlik eden be­lirtilerle ilgili detaylı bir öykü ve fizik mu­ayeneyi takiben ayırıcı tanı için röntgen, kan tetkikleri, elektronöromiyografi, man­yetik rezonans görüntüleme gibi tetkikler­den bir ya da birkaçının  yapılmasını iste­yebilir.

Tedavi

Hafif ağrılı durumlarda sıcak uygu­lama yapılır (travma sonrası 48 saat sıcak uygulama yapılmamalıdır. Bu dönemde buz uygulanabilir). Basit bazı ağrı kesiciler kullanılabilir. Genellikle bir-iki gün içinde ağrı ortadan kaybolur. Ağrının azalması ile boyun ve omuz kaslarına germe ve güçlen­dirme egzersizlerine geçilmelidir. Daha ciddi sorunlarda, başlangıç dönemde istira­hat önerilir. Bu amaçla hekim sert ya da yu­muşak boyunluk önerebilir. Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar kullanılır. Sıcak uygula­ma, elektroterapi, ultrason, traksiyon (bir alet yardımıyla çekme) gibi fizik tedavi uy­gulamaları yapılabilir. Ağrının azalmaya başlamasıyla egzersiz tedavisine başlanır.

İlerleyici sinir sıkışması ya da omurilik bası­sı durumunda cerrahi tedavi gereklidir. Ne­deni genellikle bir haftada kendiliğinden iyileşen basit yumuşak doku kasılmaları ol­sa da boyun ağrıları çok çeşitli nedenler­den kaynaklanabilir ve tedavi tanıya göre değişiklikler gösterir.

Korunma: Aşağıda bazı boyun ağrısından korunma önerileri sunulmuştur:

 • Germe ve kuvvetlendirme egzersizleri
 • Gevşeme egzersizleri
 • Uygun yastık kullanımı
 • Uzun süre aynı pozisyonda çalışmama (örn. saat başı egzersiz), çalışma orta­mında ergonomi prensiplerine uyulması (örn. bilgisayar monitörünün göz hiza­sında olması)
 • Bisiklet kullanan kişilerin kask takması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir