Buerger Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Buerger Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Buerger Hastalığı (Tromboanjitis Obliterans)

Buerger hastalığı; küçük arter (atar damarlar) ve venleri (toplar damar) tutan, daha çok ayak ve bacakları etkileyen ilti­haplı ve tıkayıcı damar hastalığıdır.

Yaş

Daha çok genç erişkinlerde görülür. Ortalama başlangıç yaşı 35’tir.

Cinsiyet

Genellikle sigara içen erkeklerde görülür.

Risk Faktörleri

Net olarak sigara içme ile ilişkilidir. Hastalığın, alevlenmesi ve İlerlemesiyle sigara arasında çok sıkı bağlantı vardır. Yaş, cinsiyet, ırk, ailesel faktörler ve bağışıklık sistemi ile ilgili me­kanizmalar bu hastalığın oluşumunda rol oynayan diğer faktörlerdir.

Belirti ve Bulgular

Buerger hastalığı, ge­nellikle parmak uçlarını etkileyen küçük damar hastalığı İle başlar, birkaç yılda daha büyük arterlere yani yukarıya doğru ilerler. El ve kolları da tutabilir. Erken dönemde ortaya çıkan şikâyetler hafiftir, genellikle ayak tabanlarında ya da parmaklarda ağrı yakınması şeklindedir. Hastalık küçük da­marlarda başladığı için; erken dönemde yü­rümekle gelişen bacak ağrıları daha az gö­rülür. Hastalığın başlangıç dönemlerinde; tırnakta solukluk, bacak kıllarında azalma, dökülme gibi yapısal değişiklikler ve deri­de renk değişiklikleri ve soğukluk görülebi­lir. Bununla birlikte vakaların çoğunda has­talık hızlı bir şekilde ilerleyerek parmaklar­da morarma, küçük kanama odakları ve baldırlarda ciddi ağrı ve yorgunluğa neden olur. Buerger hastalığı ataklar halinde sey­reder. Tekrarlayan ataklar sonucunda par­mak uçlarında ya da ayakta gangren (doku ölümü) gelişir. Hastaların 1/3’ünde İlk bul­gu yüzeysel flebit (toplar damar iltihabı) ola­bilir.

Tanı

Anjiografik (damar içine boyalı mad­de verilerek damar yapısının görüntülen­mesi) değişiklikler karakteristiktir. Ancak tanı kesin olarak patolojik inceleme ile ko­nur.

Tedavi

Tütün kullanımı hangi şekilde olur­sa olsun tamamen kesilmelidir. Etkilenen bölgeler soğuktan ve darbe almaktan ko­runmalıdır. Ayak hijyeni önemlidir. Kan akışkanlığını arttıran aspirin, pentoksifilin gibi ilaçlar bazı hastalarda yararlı olmakta­dır. Bazen cerrahi tedavi gerekebilir. Ge­nellikle seçilmiş hastalarda, hastalıklı böl­geyi uyaran sinirlere yönelik operasyon yapılır.

Cerrahi tedavideki amaç damar kasıl­masını sağlayan aktivitenin kaldırılarak kanlanmanın arttırılmasıdır. Yara iyileşme­sinin olmadığı ve doku Ölümünün ilerledi­ği durumlarda İse parmak ya da ayağı cerra­hi olarak vücuttan ayırmak (ampüte et­mek) gerekebilir.

Seyir

Her türlü tedaviye rağmen hastaların yaklaşık %2-4’ünde etkilenen dokuların (parmak, bacak) cerrahi olarak alınması ge­rekebilir. Sigaranın bırakılması ve koruyu­cu önlemlerin alınması hastalık seyrine olumlu katkılarda bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir