M

Peptik Ülser (Mide Kanaması)

Peptik Ülser (Mide Kanaması)

Peptik ülser tanımı mide bağırsak sisteminin iç yüzünü döşeyen dokuda meydana gelen yaralar veya erozyona uğramış alanlan nitelendirmek üzere kullanılır. Peptik ülserler genellikle midede (gastrik) ya da ince bağırsağın en üst kısmı olan duodenumda görülür. Yaş ve Cinsiyet Duodenal ülserler 25-55 yaşlan arasında ve kadınlarda biraz daha sık görülürken gastrik ülserler daha çok 40-70 yaşları arasında, kadınlarda ve erkeklerde eşit ...

Devamını Oku »

Mikrosefali

Mikrosefali

Baş çevresinin o yaş için beklenenden belirgin olarak küçük olmasıdır. Baş çevresi, esnemeyen (tercihan kağıt) bir mezürü başın belirli bölgelerinden geçirerek ölçülmelidir. Yaş Doğumda ya da yaşamın ilk yılları içinde oluşur, ancak oluştuktan sonra her yaşta görülür. Cinsiyet Her iki cinsiyette de görülür. Nedenleri Genellikle, beyin gelişiminin geri kalması, beynin küçük olmasıdır. Bunun da beyin zedelenmeleri, kalıtsal hastalıklar, doğum öncesinde ...

Devamını Oku »

Mikroskopik Polianjitis

Mikroskopik Polianjitis

Mikroskopik polianjitis,bir küçük damar vaskülitidir. Yaş Her yaşta görülebilir, 50 yaş ve üzerinde görülme sıklığı artar. Cinsiyet Erkeklerde kadınlara göre 1.5 kat daha sık görülür. Sıklık Mikroskopik polianjitis (MPA) nadir görülen bir hastalıktır, 100.000’de bir kişide rastlanır. Risk Faktörleri Poliarteritis nodoza’dan farklı olarak MPA’da bilinen bir risk faktörü henüz saptanmamıştır. Belirti ve Bulgular MPA, etkilenen dokuya bağlı olarak farklı klinik ...

Devamını Oku »

Miks Bağ Dokusu Hastalığı

Miks Bağ Dokusu Hastalığı

Miks bağ dokusu hastalığı; lupus, skleroderma, polimyozit, dermatomyozit ve romatoid artrit gibi bağ dokusu hastalıklarından klinik özellikler taşıyan kombine bir tablodur. Hastalığın belirleyici özelliği U1RNP denilen otoantikorlardır. Yaş Ortalama hastalık başlangıç yaşı 37’dir. Sıklığı tam bilinmemekle birlikte, sistemik lupus eritematozusdan daha az görüldüğü düşünülmektedir. Cinsiyet Miks bağ dokusu hastalığı kadınlarda erkeklerden 9-15 kat daha fazla görülmektedir. Risk Faktörleri Hastalığın nedeni ...

Devamını Oku »

Miyom

Miyom

Miyom, rahim kasından gelişen genellikle iyi huylu bir tümördür(ur). Üreme çağındaki kadınların en sık görülen hastalıklarından birisidir. 35 yaş üzerindeki kadınların neredeyse yarısında, belirti veren veya vermeyen miyom görülmektedir.  Kadın menopoza (aylık kanamaların kesilmesi) girdikten sonra ise miyom çıkma şansı hemen hemen hiç yoktur, hatta mevcut küçük miyomlar da menopozdan sonra kü-çülebilir veya kendiliğinden kaybolabilirler. Risk Faktörleri Miyomun oluşma sebebi ...

Devamını Oku »