P

Psikiyatrik İlaçlar

Psikiyatrik İlaçlar

Bu bölümde psikiyatrideki değişik bozukluklar için kullanılan ilaçlar özetlenmiştir. Bu ilaçların büyük bölümü belirtileri düzeltmeye yöneliktir ve alındıkları sürece etkilidirler. İlaçlar sayılırken etkili maddelerin isimleri belirtilmiş, piyasadaki markalar belirtilmemiştir. Antidepresan İlaçlar Antidepresanlar; depresyon, distimi, bunaltı (anksiyete) bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk ve yeme bozuklukları gibi ruhsal hastalıklarda kullanılan ilaçlardır. Beyindeki etkileri genellikle serotonin, noradrenalin ve dopamin adı verilen ve sinir hücreleri ...

Devamını Oku »

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Plastik Cerrahi, Yunanca “plastikos” sözcüğünden türemiş ve “form değiştiren” anlamını taşımakta ise de, bugünkü uygulamalarımızda yalnızca form değişikliği değil, kaybedilmiş fonksiyonların kazandırılması da büyük bir ağırlık taşımaktadır. Bu nedenle, bilim dalının adı, “yeniden yapılandıran” yani rekonstrüktif kelimesini de bünyesinde barındırmaktadır. Kapsamı; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi genel olarak iki ana alanı içermektedir. a) Rekonstrüktif cerrahi Mikrocerrahi tekniklerin de yardımıyla, travma ve ...

Devamını Oku »

Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM)

Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM)

Beslenme büyüme ve gelişmede kritik rol oynar. Yenidoğan döneminden başlayarak çocukluk çağındaki sağlıklı ve dengeli bir beslenme şekli hastalık gelişiminde de koruyucudur. Solunum yolu enfeksiyonları, ishal gibi enfeksiyon hastalıkları nedeniyle kaybedilen çocukların çoğunluğunda enfeksiyonun gelişmesi ve ağır seyretmesinin nedeni temelde beslenme bozukluğunun da olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımına gore PEM, “herbirinin besindeki eksiklik dereceleri değişebilmekle birlikte gerek protein, gerekse ...

Devamını Oku »

Psöriatik Artrit

Psöriatik Artrit

Psoriasis (sedef hastalığı) hastalığının seyri sırasında gelişen iltihabi eklem hastalığıdır. Sedef hastalarının %10-20 kadarında ortaya çıkmaktadır. Genellikle sedef hastalığı ortaya çıktıktan sonra görülse de % 15 kadar hastada önce eklem tutulumu daha sonra cilt bulguları ortaya çıkmaktadır. Yaş ve Cinsiyet Kadın ve erkeklerde eşit sıklıkta görülmektedir. Hastalık başlangıcı genellikle 30-50 yaşlar arasındadır. Risk Faktörleri Psoriasis ve psöriatik artritte (PSA-sedef artriti) ...

Devamını Oku »

Psödogut (Yalancı Gut) Hastalığı

Psödogut (Yalancı Gut) Hastalığı

Psödogut; kalsiyum pirofosfat kristalleri ile ilişkili eklem hastalığıdır. Yalancı gut ya da kondrokalsinozis olarak da adlandırılır. Yaş Genellikle yaşlı bireylerde görülür. Cinsiyet Kadın ve erkek cinsiyet arasında belirgin bir fark olmadığı söylense de bazı araştırmacılar kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade etmektedir. Risk Faktörleri Paratiroid ve tiroid bezi hastalıklarında, hemakromatozis, amiloidozis, hipomagnezemi ve hipofosfatazya gibi durumların seyrinde ortaya çıkabilir. Ailesel yatkınlık ...

Devamını Oku »