Çinko (Zn) (İdrar)

Yükseldiği durumlar :

-Hiperparatiroidizm,

-Alkolizm,

-Orak hücreli anemi,

-Hepatik siroz,

-Viral hepatitler,

-Total parenteral nutrisyon

-Cerrahi sonrası.

Azaldığı durumlar

-Dwarfizm,

-Akut doku hasarı,

-Orak hücreli anemi,

-Birkaç hafta çinko eksik parenteral beslenme,

-Bazı kanserler, özellikle akciğer ve kolon,

-Gebelik ve oral kontraseptifler,

-Pica ve çinko bağlayıcı ajanlar,

-Akrodermatitis enteropatika,

-Kronik karaciğer hastalığı,

-Stres,

-Hipoalbuminemi,

-Enfeksiyon,

-Malnutrisyon ve azalmış absorbsiyon,

-Yanık.

Örnek toplama özellikleri

Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6 N HCl, asetik asit

veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir.

Referans değerler

150 – 1200 μg/gün