Civa (Hg), (Tam Kan)

Klinik kullanımı :

Akut ve kronik civa zehirlenmesinin takibinde kullanılır. Saçtaki civa

konsantrasyonu klinik semptomların şiddeti ile ilişkilidir. Saç ve

tırnaktaki normal civa konsantrasyonu <1,0 μg/g dır.

Örnek toplama özellikleri

EDTA lı tam kan veya 10 gr. Saç

Referans değerler

Tam kan :< 10 mg/L (<10 ng/mL)

Saç: <1 mg/L

Toksik doz: >50 ng/mL