Deri Mantar Hastalıkları

Deri Mantar Hastalıkları

Deri Mantar Hastalıkları (Dermatophytosis)

Dermatolojide man­tar hastalıklarından en sık rastlananlar, yüzeysel mantar hastalıklarıdır. Mantar deri, kıl ve tırnak gibi dokuları tutar. Derinin tu­tulması İle kepeklenme, su dolu kabarcık­lar ve bazen iltihaplaşma, kılların tutulması ile bunların kırılma ve dökülmesi, tırnakla­rın tutulması ile yapılarının ve şekillerinin bozulduğu görülür.

Mantarlar doğada, insanda, hayvanda ve toprakta bulunurlar. Mantar insanlara doğ­rudan veya dolaylı temaslar ile bulaşırlar.

Mantar enfeksiyonlarının klinik belirtileri, bir çok deri hastalığının belirtileri ile karı­şabilecek görünümdedir. Bunun için etke­ni bulmadan tedavileri çok defa iyi sonuç vermemektedir.

Klinikte görülen bazı hastalıklar aşağıda listelenmiştir:

1. Saçkıran, Kuru Kel (Tinea Capitis)

Saçlı derinin ve saçların yüzeysel mantar hastalığıdır. Hijyen koşullan ve ekono­mik durumları kötü, kalabalık ailelerde daha fazla görülür. En çok 3-8 yaş arasın­da görülür. Doğrudan temas veya kulla­nılan tarak, makas gibi eşyalarla kolayca bulaşabilir. Hastada, bölgesel saç dökül­mesi, kink saç ve ince kepeklenme, tek başına veya birlikte mevcut olabilir.

2. Kel (Favus)

Bir arada yaşama, kötü hij­yen koşullan, kötü beslenme hazırlayan faktörlerdir. Bu hastalık hem çocuk hem de erişkinlerde görülebilir. Hastada, sarı, yeşil renkte kabuk, cılız, gri beyaz saçlar ve deri incelmesi mevcuttur. Daha çok kırsal bölgelerde yaşayanlarda daha sık görülmektedir.

Tedavi

Mantara karşı etkili krem, pomat ve ağızdan mantar ilaçları tedavi seçenekleridir. Tedavi süresi en az 6-8 hafta olmalıdır.

3. Ayak Mantarı (Atlet ayağı, Tinea Pedis)

Yetişkin erkeklerde çok görülür. Kadın ve çocuklarda daha az görülür. Üç tipi vardır.

  • Ayak parmak arasına yerleşen tip: Par­mak aralan ve altlarında sulanma, çat­lama, kepeklenme ile kendini gösterir. Hastanın yakınması kaşıntı ve ayak kokusu olarak beliri. Ayağı terleyenlerde sık görü­lür.
  • Su dolu kabarcıklar gösteren tip: Bu kabarcıklar tabanın iç yan ortası ve to­pukta görülür. Kaşıntı çok fazladır.
  • Kuru kepekli tip: Kronik bir tiptir. Yaygın ince gümüş beyaz renginde ke­peklenmelerle karakterizedir. Kaşıntı­lıdır.

Tedavide kurutma en önemli faktördür, olanaklar elverdiğince çıplak ayakla dola­şılmamalı veya açık ayakkabı giyilmelidir. İlaç olarak mantarlara karşı etkili krem, veya losyonlar kullanılır. Gerekir­se ağızdan mantar ilaçları kullanılır. Süre 4-6 hafta arasında değişir.

4. Tırnak Mantarı (Otiychomycosis)

Görünüş bozukluğundan başka fazla rahat­sızlık vermez. Her yaşta görülebilir. Yıl­larca sürebilir. Manikür mantar oluşu­munda rol oynar. Tırnak parlaklığını kay­beder, tebeşir kıvamında, güve yemiş gö­rünümündedir. Rengi sarı, sarı-yeşildir. Tedavide uzun süre ağızdan mantar ilaç­ları kullanılması gerekir. Cerrahi yolla tır­nak çekilmesi gerekebilir.

5. Kasık Mantarı (Tinea İnguinalis)

Er­keklerde daha çok görülür. En yaygın yü-zeyel mantar hastalıklarından biridir. Hastalık kasık, perianal (anüs çevresi) bölgelerden baş­lar uyluğa ve genital organlara yayılır. Çok kaşıntılıdır ve uzun sürer. Çoğunluk­la her iki kasık hastalanır. Yarım ay şekil­de kırmızı ve kahverengi, kepeklenme ve kaşıntı İle kendini gösterir. Tedavide mantara karşı etkili kremler kullanılır.

6. Gövde Mantarı (Tinea Corporis)

Her yaşta görülür. Sıcak nemli iklimlerde faz­la görülür. Bazı sistemik hastalıkları (lö­semi, şeker hastalığı) olanlarda yaygın ol­maya eğilimlidir.Çok çeşitli klinik görünümleri vardır. En sık görülen tipi yuvarlak keskin sınırlı, kepekli, kaşıntılı, ortası normal deri gö­rünümde, bir veya birden fazla plaklar halindedir.

7. Samyeli (Pitryasis Versicolor)

Sütlü kahve renginde veya sarı renkte ve mer­cimek büyüklüğünde lekeler halinde başlar. Lekeler etrafa doğru yavaş yavaş genişler ve birbirleriyle birleşerek harita gibi şekiller çizerler. Bütün lekelerin üze­rinde ince bir kepeklenme vardır. Gü­neşte derisi yanmış esmerleşmiş kimse­lerde, bu odaklar etrafındaki deriye göre daha beyaz görülür, buna P. Versicolor alba yani beyaz tip denir. Tedavide önce bu bölge mantarlara karşı etkili ajanlar içeren şampuanlarla yıkanır daha sonra kremler sürülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir