Dismenore Nedir?

Dismenore Nedir?

Dismenore (Adet Sancısı, Adet Ağrısı,Ağrılı Adet)  Nedir?

Menstrual kanamaya ağrının eş­lik etmesi olarak tanımlanır. Ağrılar genel­de karın altında lokalizedir. Sırta ve kasıkla­ra da yayılabilir. Ağrıya bulantı, kusma, is­hal, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, dep­resyon ve işgücü kaybı eklenebilir. Gençle­rin %92’sinde dismenore bildirilmiştir. Dismenore birincil ve ikincil olarak ikiye ayrı­lır. Birincil dismenorede adet döngüsü ile ilgili organlarda bir hastalık durumu yok­ken, ikincil dismenorede bu organlarda hastalıklara rastlanır. Birincil dismenore, genellikle adolesanlarda ve erken yirmili yaşlarda görülür. Otuz beş yaşından sonra pek görülmez. Birincil dismenorede ağrı, genelde adet döngüsünü takiben ilk adet­ten yaklaşık 1 yıl sonra başlar ve adet kana­masının ilk 24 saati içinde başlayıp, 48-72 saat sürer. İkincil dismenorede ağrı, ilk adetle birlikte veya üçüncü, dördüncü dekadda mevcut hastalık nedeniyle, adet ka­namasının başlamasından bir hafta veya da­ha önce başlar. Genellikle yumurtlamanın olmadığı dönemlere (anovulatuar sikluslar) eşlik eden adet kanaması boyunca ve adet kanamasının bitmesinden sonraki birkaç günde de sürer. Dismonerenin eşlik eden bulgulara göre evrelendirilmesi aşağıdaki Tabloda verilmiştir. İki üç günden fazla süren ağrı­nın daha çok ikincil dismenoreye bağlı ola­bileceği düşünülür.

Dismenorenin eşlik eden bulgularına göre evrelendirilmesi

Evre Menstruasyon Günlük Aktivite Diğer Semptomlar Ağrı kesici kullanma
0 Ağrılı değildir Etkilenmemiştir Yok Gerekmez
1 Ağrılıdır Bazen kısıtlanır Yok Nadiren gerekir
2 Ağrılıdır Etkilenir Var Gerekir
3 Ağrılıdır Etkilenir Etkilidir Sonuç alınamaz

Tedavi

Birincil dismenore tedavisinde ilaç tedavisi genelde yeterli olurken, ikincil dismenorede altta yatan hastalığa yönelik ola­rak cerrahi tedavi gerekebilir.

İlaç tedavi­sinde en çok prostaglandin sentez inhibitörleri ve oral kontraseptifler (doğum kontrol hapı, OKS) kullanılır.

Prostaglandin sentez inhibitörleri olarak indometazin, ibuprofen, naproksen sodyum ve mefenamik asit türevleri tercih edilir.

İlaçlar ağrılı adetin ilk günü başlanır ve ağ­rılı adet gün kadar verilir ağrı bitiminde de ilaca son verilir. Altı ay sonunda da hasta kesimi ile ağrılı adetin olup olmaması konusunda hasta değerlendirilir. Eğer prostaglandin sentez inhibitörleri ile netice alınmazsa oral kontraseptif üç ay verilir ve üç ay sonunda tedavi Sonlandırılarak hasta­nın şikayetlerinin durumu tekrar değerlen­dirilir.

Seyir

Eğer hasta 4-6 siklus boyunca pros­taglandin sentez inhibitörleri veya oral kontraseptifler ile tedaviye cevap vermez­se, İkincil dismenore yönünden araştırılma­lıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir