Efor Testi

Efor Testi

Efor Testi Nedir?

Efor testi (stres testi), egzersizin kalp üze­rindeki etkilerini test etmek amacıyla uygu­lanan genel tarama testlerinden bir tanesi­dir. Bu test kalbin genel sağlığı hakkında bilgiler vermektedir. Test sırasında, hasta treadmilde (yürüme bandı) yürürken veya koşarken veya durağan haldeki bisikletin pedallarını çevirirken kalbinin elektriksel aktivitesi (elektrokardiyografi – EKG) kayde­dilmekte ve bilgisayarda analizi yapılmakta­dır. Bu test vücudun artan oksijen ihtiyacı­na karşı kalbin verdiği reaksiyonu ölçmek­tedir. Normal istirahat halinde iken çekilen EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilmektedir.

Efor Testine Hazırlık

Hastanın test öncesi en az 3 saat öncesinden hiçbir şey yememesi veya içmemesi gerekmektedir. Özellikle belirtil­mediği takdirde (hangi ilaçları test öncesi almaması gerektiği hastaya verilecek liste­de yazmaktadır) hasta ilaçlarını almalıdır. Hastalar egzersize olanak sağlayacak ayak­kabı ve elbiseler giymelidirler. Sildenafil (viagra ve benzerleri) isimli ilacın testten en az 24 saat öncesinden alınmaması gerekmektedir. Stres testi kardiyoloji kliniklerinde veya doktor ofislerinde yapılabilmektedir. Test sırasında hekim genellikle bulunmaktadır. Test öncesi elektrotlar (iletici yamalar) hastanın göğsüne yerleştirilmektedir. Elektrotların yapıştırıldığı yerlerde deride hafif derecede kızarıklık ve ağrı hissi olabilmek­tedir.

Egzersize başlanmadan önce hasta­nın bazal EKG ve kan basıncı (tansiyonu) ölçümü kay­dedilmektedir. Test süresi boyunca sürekli EKG çekilmekte ve belli aralıklarla kan ba-sıncı ölçümü yapılmaktadır. Yürüme ban­dının eğimi ve hızı belirli aralıklarla artmak­tadır. Test sırasında hastalar göğüste sıkıntı hissi veya ağrı, çarpıntı, baş dönmesi veya nefes darlığı hissedebilmektedirler.

Efor Testi Nasıl Yapılır: Hastanın egzersiz aletin­de (yürüme bandı veya bisiklet) yürümesi veya pedal çevirmesi istenir. Bu arada has­tanın EKG kaydı alınmakta ve kan basıncı ölçülmektedir. Böylelikle artan iş yüküne karşı kalbin verdiği yanıt kaydedilmekte­dir. Test hedeflenen kalp hızına ulaşıncaya kadar veya göğüs ağrısı, ciddi tansiyon ar­tışları veya düşüşleri gibi istenmeyen olay­lar ortaya çıktığında ve hasta daha fazla de­vam edemeyeceğini belirttiği takdirde son­landırılmaktadır. Kalp atımlarının izlenme­sine egzersiz sonrası 10-15 dakika veya kalp hızı normal seviyelere dönene kadar devam edilmektedir.

Efor Testi Neden Yapılır

Stres testi göğüs ağrısı­nın nedenlerini belirlemek, kalbin egzersiz kapasitesini değerlendirmek, egzersiz programı başlanacak hastalardaki uygun egzersiz seviyelerini belirlemek, hastaların kullandığı ilaçların etkinliğini araştırmak, kalp krizi geçiren hastalarda risk belirle­mek ve egzersiz sırasında olan ritim bozuk­luklarını tayin etmek amacıyla yapılmakta­dır.

Test Sonuçları

Normal şartlarda kalp hızı iş yüküne ve hastanın yaşı ve kondisyonu­na göre artış göstermektedir. Anormal so­nuçlar (test sırasında göğüs ağrısı, EKG değişikliklerinin veya ciddi kan basıncı düşü­şünün olması (hipotansiyon) hastada kalp damarlarında (koroner arterler) tıkanıklıklar (koroner kalp hastalığı) olabileceğini düşündürmek­tedir. Ancak kalp damar hastalıklarını orta­ya koymadaki duyarlılığı çok yüksek değil­dir. Kalp hastalığı olanların %60-80’inde hastalığı gösterirken, hastalık olmayanların ancak %80’inde hastalık yoktur diyebil­mektedir.

Efor Testinin Riskleri

Stres testleri genellikle gü­venlidir. Bazı hastalarda göğüs ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı veya bayılma izlene­bilmektedir. Kalp krizi ve ciddi ritim bo­zuklukları çok nadiren görülmektedir. Fa­kat bu durumlar geliştiğinde de hastaya müdahale edebilecek deneyimli personel, hekim ve alet ve gereçler hastanın başında bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir