El Enfeksiyonları

El Enfeksiyonları

Erken Enfeksiyonlar

İlk 24-72 saatte klinik belirti veren enfeksiyonlar genellikle kirli yaralarla birliktedirler ki bunlar ezilme ve­ya kan dolaşımı bozulmuş dokularda genel­likle birden çok değişik bakterinin ortamda bulunmasıyla oluşurlar.

Geç Enfeksiyonlar

Erken enfeksiyonların ortamın uygunluğu nedeniyle bakteri üre­mesi sonucu oluşmalarına karşın, 7.-10. günlerde gelişen enfeksiyonlar genellikle yaranın bakteriler tarafından istila edilmesi­ne karşı yetersiz kalan lokal veya sistemik dirence bağlıdır. Beslenme bozuklukları, diyabet, bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç­lar veya dokulara daha önceki bir dönemde ışın tedavisi uygulanmış olması geç enfek­siyonların ortaya çıkma riskini artırırlar.

Elde Sellülit

Genellikle elde veya parmaklarda oluşan sellülit cerrahiye gerek duyulmadan tedavi edilebilir. Eğer bunlar sistemik etki­ler ile birlikte ise (lenfanjit veya lenfadenit gibi) hasta hastaneye yatırılarak intravenöz (damardan verilen) antibiyotik tedavisi baş­lanmalıdır. El, “emniyet pozisyonunda” ha­reketsiz kılınmalı ve yüksekte tutulmalıdır.

Elde Herpetik Enfeksiyonlar

Parmak ucunun herpes simpleks virüsü (HSV, Uçuk)  ile oluşan enfeksiyonları sıklıkla sağlık personelinde görülmektedir. Enfeksiyonun seyri ve bul­gular o kadar karakteristiktir ki tanı klinik görünümle konur.

Belirti ve Bulgular

Ödem, ağrılı şişlik, berrak sıvı ile dolu kü­çük kabarcıkların görünmesidir.

Elde İnsan Isırıkları

İnsan ısırıklarından oluşan enfeksiyonlar en ciddi olanlardır. İnsan ağız boşluğu, normalde hastalık yapmayan birçok tehlikeli bakteriye ev sahipliği ya­par. Bu bakteriler, ısırık sonrasında, elde bulunan kirişlerin, eklemlerin, yumuşak dokuların, hatta kemiklerin hızlı bir şekilde harap olmasına yol açabilirler. İnsan ısırık­ları veya dişe vurma ile oluşan sıyrıklar dikilmemelidir. Eğer bunlar dikilirse oral flo­ra (ağız içinde bulunan mikroorganizma­lar) sıklıkla parmak gangreni ile sonuçlana­cak tahrip edici enfeksiyona yol açacaktır. Bunlar açık bırakılmalı antibiyotiklerle te­davi edilmeli ve günlük incelemelerle iz­lenmelidirler. Tedavi için en uygun antibi­yotikler penisilin ve sefalosporindir. Enfek­siyon varlığında hasta hastaneye yatırılmalı ve el ameliyathane ortamında cerrahi yön­temlerle acilen temizlenmelidir.

Paronişi ve Eponişi (DOLAMA)

Paronişi tırnağa komşu yumuşak dokunun enfeksiyonudur ve ge­nellikle tırnak çıkıntılarının ısırılması ve çe­kilmesi sonucunda ortaya çıkar. Eponişi ise tırnak tabanını örten yumuşak dokunun enfeksiyonudur ve paronişinin ilerlemesi sonucu meydana gelir.

Felon

Parmak ucundaki yumuşak böl­genin enfeksiyonudur. Delici bir yaralan­mayı veya paronişinin ilerlemesini izler ve kapalı alan enfeksiyonu ile sonuçlanır.

Te­davi

Antibiyotik, bölgenin cerrahi yöntem­le açılması, oluşan iltihabın boşaltılması, ameliyat sonrasında elin hareketsiz korun­ması ve yüksekte tutulmasından ibarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir