El Yaralanmaları Yapılması Gerekenler

El Yaralanmaları Yapılması Gerekenler

El Yaralanmaları

El cerrahisinde en sık yapılan işlemler; kiriş, sinir, damar ve ek­lemlerin hasarını, kırılmış kemikleri, yanık­lara bağlı doku eksikliklerini ve cilt yaralan­malarını onarmayı içerir. Modern teknikler cerrahın ciddi yaralanmalarda dahi fonksi­yonu ve görüntüyü tekrar düzeltme kabili­yetini büyük oranda artırmıştır. Şu anda plastik ve ortopedik cerrahlar tarafından sıklıkla kullanılan tekniklerin başlıcaları :

Greftleme

Hasarlı bölgeyi onarmak için vücudun sağlam bir bölümünden deri, ke­mik, sinir veya diğer dokuların naklidir. Bu dokular getirildikleri bölge tarafından bes­lenir ve kanlandırılırlar.

Flep cerrahisi

Vücudun sağlıklı bir bölü­münden hasarlı alana deriyi, alttaki yağ do­kusunu, veya bunlara ek olarak kemik, kas, kiriş, kıkırdak gibi diğer dokuları, kan da­marları ile beraber taşımaktır. Daha karma­şık, fakat doku kalitesi ve güvenilirliği açı­sından daha üstün bir yöntemdir.

Replantasyon

Mikroskop altında uygula­nan aşırı derecede dikkatli ve ince bir cer­rahi olan mikro cerrahiyi kullanarak kop­muş parmakları veya uzvu tekrar yerine ia­de etme (replantasyon) işlemidir. Bu tür yaralanmalar geniş bir zaman dilimi içinde tekrarlayan bir çok ameliyata ihtiyaç duya­bilirler. Birçok hastada, cerrahi sonucunda yaralanmış uzva önemli derecede duyu ve fonksiyon kazandırılabilir. Fakat iyileşme aylar sürebilir ve sıklıkla rehabilitasyona ih­tiyaç duyulur.

El yaralanmaları gerektiği gibi tedavi edil­mezse, daha sonraki dönemde değişik de-formitelere ve fonksiyon bozukluklarına yol açabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir