Eozinofil Sayısı

Klinik kullanımı :

Alerji, ilaç reaksiyonları, parazitik enfestasyonlar, kollojen doku

hastalıkları ve bazı malign hastalıklarda yükselir. Cushing

hastalığında düşük bulunmasına karşılık, Addison hastalığı ve hipofiz

yetmezliğinde yüksek bulunabilir. Eozinofilik gastroenterit ve

ülseratif kolit eozinofil sayısında artışa neden olur.

Referans değerler

Yenidoğan: 20-850/mm3

1 gün-1 yaş: 50-700/mm3

1 yıl-Yetişkin: 40-400 eozinofil/mm3Referans değerler

Yenidoğan: 20-850/mm3

1 gün-1 yaş: 50-700/mm3

1 yıl-Yetişkin: 40-400 eozinofil/mm3

Yükseldiği durumlar

-Parazitik enfestasyonlar (Trişinozis ve ekinokokkus gibi dokulara

invaze olanlar, intestinal parazitler),

-Allerjik hastalıklar (Bronşial astma, ürtiker, saman nezlesi),

-Cilt hastalıkları (Pemfigus, dermatitis herpetiformis, egzema),

-Hematolojik hastalıklar (Kronik myeloid lösemi, polistemi vera,

pernisiyöz anemi, Hodgkin hastalığı, Hipereozinofilik sendrom),

-Pulmoner Eozinofili,

-İlaç alerjileri (Penisilinler, sefalosporinler, sülfanamid, fenotiozin),

-Hipereozinofilik sendrom,

-Fungal enfestasyonlar,

-Kollojen vasküler hastalıklar,

-Malignensiler,

-İmmün yetersizlikler,

-Diğer (inflamatuar barsak hst., Wegener’s granülomatozis,

Bakteriyel, Viral ve Riketsiyal enfeksiyonlar).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir