Ergenlik Dönemi

Ergenlik Dönemi

Ergenlik Dönemi Nedir?

Ergenlik (adölesan) döne­mi, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi­dir.

Özellikleri

Çocuk 3-5 yıl gibi oldukça kısa bir dönemde erişkin hayattaki fiziksel öl­çüm değerlerine ulaşır. Kemik, yağ, kas, iç organları ve salgı bezlerinde belirgin bir ar­tış olur. Adölesan kelime anlamı olarak en uygun Türkçe’ye “ergen” diye çevrilebilir. Bu dönem Dünya Sağlık Teşkilatının kabul ettiği 10 ile 19 yaş arasıdır. Genç terimi 15 yaş ile 24 yaş arasıdır, gençlik terimi ise 10 ile 24 yaş arası gruptur. Genç ifadesi cinsel gelişiminin tamamlanıp, erişkinliğe geçtiği döneme kadar olan süre için kullanılır. Adölesan döneminde üç önemli özellik var­dır:

• Fiziksel gelişim

• Cinsel gelişim

• Psikososyal gelişim

Bu özellikleri içeren Adölesan  dönem, pubertal dönemden psikososyal gelişim içer­mesi ile farklılaşır. Adölesan  dönem içinde, pubertal dönem vardır. Pubertal dönem 2-3 yıl kadar süren sadece fiziksel ve cinsel gelişimi içeren bir dönemdir. Pubertal dö­nem bittiği halde psikososyal gelişimin ta­mamlanmasına kadar Adölesan  dönem de­vam eder.

Kızlarda erkeklere göre 2 yıl ön­ce pubertal dönem başlar. Ortalama olarak kızlar 12 yaşında, boyca uzama hızlarının doruğuna erişirken, erkeklerde bu doruğa erişme 14 yaşında görünür. Boyca uzama atağının sonuna doğru hız iyice azalmakta­dır ve ortalama olarak kızlar 14, erkekler 16 yaşında erişkin hayattaki boylarının %98’ine erişirler. Erkek Adölesan ların cin­sel gelişmesinin kızlardan geç başlaması nedeni ile puberte öncesi uzama dönemi­nin, (doruğa daha geç ulaşmalarının) büyü­me atağı sürecindeki döneminin daha uzun olmasının ve erişkin erkek ve kadınlar ara­sındaki ortalama 12-13 cm boy farkında et­kin olabileceği düşünülmektedir.

Kızlarda

Boyca uzama doruğundan altı ay sonra ağırlık artım doruğu, bir yıl sonrada menarş (ilk adet görme) görünür, kas do­kusundaki artış hızı en yüksek düzeye me-narşta erişir. Yağ dokusunda azalma hızı, boyca uzama hızı doruğunda en yüksek de­ğere erişir. Bundan sonra kızlarda kalça bölgesinda daha fazla olmak üzere yağ kit­lesinde artış gözlenir. Kalçalar omuz ve be­le oranla daha fazla genişler.

Erkeklerde

Boyca uzama doruğunda, ağır­lık artım doruğu ve kas dokusundaki artış hızının en yüksek düzeye erişmesi görü­nür. Yağ dokusundaki azalma hızı, boyca uzama doruğunda en yüksek düzeye erişir. Erkeklerde omuzlar kalçaya oranla daha fazla genişler.

Kızlarda cinsel gelişmenin fizik muayene ile gözlenebilen ilk belirtisi göğüslerin bü­yümeye başlamasıdır (telarş) ve genellikle bundan bir süre sonra başlayan pubik kıllanmadır (pubarş). Aksiller (koltuk altı) kıllanma yaklaşık 15 ay sonra başlar.

Erkeklerde cinsel gelişmenin fizik muaye­ne ile gözlenebilen ilk belirtisi erbezlerinin büyümeye başlamasıdır. Penisin büyümesi, erbezlerinin büyümeye başlamasından yak­laşık 1-1,5 yıl sonra başlar. Penis, gevşek durumda iken çekilerek penis kökü ile pe­nis tepesi arası ölçülen değer penis boyu­nu gösterir. Penis ilk önce uzar, sonra ka­lınlaşır. Pubik kıllanma hemen hemen dai­ma erbezlerinin büyümeye başlamasından sonra belirir. Aksiller (koltuk altı) kıllanma genellikle pubik kıllanmadan iki yıl sonra­dır, peniste sertleşme ve boşalma penis deki büyüme ile beraber başlar. İlk bilinçli boşalma ortalama olarak 14,5 yaşında olur. Adölesan daki ses değişimi çatallanma ve kalınlaşma şeklinde ve geç Adölesan  da olur. Larinks’in erkek hormonların etkisi ile büyümesinin bu farklılaşmaya neden ol­duğu bildirilmiştir. Kızlarda da Adölesan da ses değişikliği olabilir. Bu değişiklik sesin tizliğinden çok kalitesinde gözlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir