Eritema İnfeksiyozum

Eritema İnfeksiyozum

Eritema İnfeksiyozum (Beşinci Hastalık) Nedir?

Parvovirüs B19 ‘un neden olduğu, genellikle ço­cuklarda görülen bir enfeksiyon hastalığı­dır. Kızlarda görülme oranı erkeklerden bi­raz daha fazladır. Hastaların %70’i 5-15 yaş arasındaki çocuklardır.

Klinik

Kuluçka süresi 7-10 gün (4-21 gün)’dür. Belirtisiz enfeksiyonlar sıktır. Te­mastan yaklaşık bir hafta sonra hafif, klinik öncesi belirtiler (baş ağrısı, ateş, boğaz ağ­rısı, kaşıntı, burun akıntısı, karın ağrısı, ek­lem ağrısı) ortaya çıkar ve 2-3 günde kay­bolur. Yaklaşık 7 günlük bir bulgusuz dö­nemden sonra tipik döküntü ortaya çıkar.

Döküntünün  3 dönemi vardır: Önce yüzde kır­mızı, “tokat yemiş çocuk görünümü” ola­rak tarif edilen kızarıklık ve ağız etrafında solukluk görülür. Genellikle 1-4 günden sonra gövdede ve kol ve bacakların gövde­ye yakın kısımlarında dantel görünümünde pembe-kırmızı döküntü gelişir. Üçüncü dö­nemde ise kaybolan döküntünün haftalar veya aylar sonra egzersiz, iritasyon, banyo veya güneşe çıkma gibi uyanlarla tekrarla­ması söz konusudur. Döküntü özellikle ye­tişkinlerde kaşıntılıdır.

Komplikasyonlar (istenmeyen etkiler): Artrit (eklem iltihabı, genellikle parmaklar tutulur, temastan 2-3 hafta sonra gelişir, daha çok yetişkin kadın­larda görülür), kırmızı kan hücrelerinde (eritrosit) er­ken yıkıma bağlı kansızlığı olan (kronik hemolitik anemi) hastalarda tüm kan hüc­relerinde ani azalma (aplastik krizler), hidrops fetalis (yaygın ödemli yeni doğan, ge­beliğin erken döneminde hastalığı geçiren annelerin çocuklarının %10’unda görülebi­lir. Doğuştan sakatlık bildirilmemiştir, bu nedenle kürtaja gerek yoktur.

Epidemiyoloji ve bulaşma: Bulaşma ge­nellikle solunum yolu salgılan ile olursa da, atıklarla ve kan nakli veya anneden bebeğe geçiş şeklinde parenteral (kan yolu) bulaşma da bildi­rilmiştir. Daha çok kış ve ilkbahar aylarında görülebilir, 4-7 yılda bir salgınlar yapar. Ev içi temaslarda bulaşma riski %30-50’dir.

Tanı

Döküntünün tipik olması ve hastalı­ğın sonucunun iyiliği nedeniyle laboratuar testi gerekmez. Akyuvar (lökosit) sayısı genellikle normaldir, hafif eozinofil sayısında artış gö­rülebilir. Birlikte hemolitik anemi (alyuvar­larda erken yıkım), gebelik veya artrit (ek­lem iltihabı) varsa kan testleri gerekebilir.

Ayırıcı Tanı

Kızamık, rubella, rozeola infantum, kızıl, riketsiyal ve enteroviral dö­küntüler, sistemik lupus eritematozus (SLE), ilaç döküntüleri ve alerjik döküntüler.

Tedavi

Özgül tedavi yoktur. Bulgulara yö­nelik tedavi (ateş düşürücü, kaşıntı için antihistaminik) uygulanabilir. Vakaların aşırı sıcaktan ve güneş ışığından uzak tutulmaları uygun olur.

Korunma

Hastanın tecrit edilmesine (izo­lasyon) gerek yoktur. Hastalarla temastan kaçınma, el yıkama önemlidir. Aşısı henüz mevcut değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir