Eritema İnfeksiyozum

(Last Updated On: 9 Ekim 2018)

Eritema İnfeksiyozum () Nedir?

‘un neden olduğu, genellikle ço­cuklarda görülen bir enfeksiyon hastalığı­dır. Kızlarda görülme oranı erkeklerden bi­raz daha fazladır. Hastaların %70’i 5-15 yaş arasındaki çocuklardır.

Klinik

Kuluçka süresi 7-10 gün (4-21 gün)’dür. Belirtisiz enfeksiyonlar sıktır. Te­mastan yaklaşık bir hafta sonra hafif, klinik öncesi belirtiler (baş ağrısı, ateş, boğaz ağ­rısı, kaşıntı, burun akıntısı, karın ağrısı, ek­lem ağrısı) ortaya çıkar ve 2-3 günde kay­bolur. Yaklaşık 7 günlük bir bulgusuz dö­nemden sonra tipik döküntü ortaya çıkar.

Döküntünün  3 dönemi vardır: Önce yüzde kır­mızı, “ görünümü” ola­rak tarif edilen kızarıklık ve ağız etrafında solukluk görülür. Genellikle 1-4 günden sonra gövdede ve kol ve bacakların gövde­ye yakın kısımlarında dantel görünümünde pembe-kırmızı döküntü gelişir. Üçüncü dö­nemde ise kaybolan döküntünün haftalar veya aylar sonra egzersiz, iritasyon, banyo veya güneşe çıkma gibi uyanlarla tekrarla­ması söz konusudur. Döküntü özellikle ye­tişkinlerde kaşıntılıdır.

Komplikasyonlar (istenmeyen etkiler): Artrit (eklem iltihabı, genellikle parmaklar tutulur, temastan 2-3 hafta sonra gelişir, daha çok yetişkin kadın­larda görülür), kırmızı kan hücrelerinde (eritrosit) er­ken yıkıma bağlı kansızlığı olan (kronik hemolitik anemi) hastalarda tüm kan hüc­relerinde ani azalma (aplastik krizler), hidrops fetalis (yaygın ödemli yeni doğan, ge­beliğin erken döneminde hastalığı geçiren annelerin çocuklarının %10’unda görülebi­lir. Doğuştan sakatlık bildirilmemiştir, bu nedenle kürtaja gerek yoktur.

Epidemiyoloji ve bulaşma: Bulaşma ge­nellikle solunum yolu salgılan ile olursa da, atıklarla ve kan nakli veya anneden bebeğe geçiş şeklinde parenteral (kan yolu) bulaşma da bildi­rilmiştir. Daha çok kış ve ilkbahar aylarında görülebilir, 4-7 yılda bir salgınlar yapar. Ev içi temaslarda bulaşma riski %30-50’dir.

Benzer Yazılar  Bıngıldak Nedir?

Tanı

Döküntünün tipik olması ve hastalı­ğın sonucunun iyiliği nedeniyle laboratuar testi gerekmez. Akyuvar (lökosit) sayısı genellikle normaldir, hafif eozinofil sayısında artış gö­rülebilir. Birlikte hemolitik anemi (alyuvar­larda erken yıkım), gebelik veya artrit (ek­lem iltihabı) varsa kan testleri gerekebilir.

Ayırıcı Tanı

Kızamık, rubella, rozeola infantum, kızıl, riketsiyal ve enteroviral dö­küntüler, sistemik lupus eritematozus (SLE), ilaç döküntüleri ve alerjik döküntüler.

Tedavi

Özgül tedavi yoktur. Bulgulara yö­nelik tedavi (ateş düşürücü, kaşıntı için antihistaminik) uygulanabilir. Vakaların aşırı sıcaktan ve güneş ışığından uzak tutulmaları uygun olur.

Korunma

Hastanın tecrit edilmesine (izo­lasyon) gerek yoktur. Hastalarla temastan kaçınma, el yıkama önemlidir. Aşısı henüz mevcut değildir.

Bir önceki sağlık makalemiz Ergenlik Gecikmesi sizler için ayrıca ergenli dönemi, ergenliğe geç girmek ve ergenliğe giriş hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*