Faktör VII (Prokonvertin, Stabil Faktör)

Klinik kullanımı :

Faktör VII eksikliği, nadir görülen, otozomal resesif geçişli kalıtsal

bir hastalıktır. Etkilenen bireylerde PT uzamış, aPTT normaldir.

Klinik kanamanın şiddeti faktör VII aktivite düzeyi ile ilişkilidir.

Karaciğer yetersizliği ve K vitamin yetersizliğinin ayırıcı tanısında

kullanılır.

Hastanın hazırlanması

Risk değerlendirmesi yapılmaksızın kumadin türevi antikoagulan

kullanan hastalardan 2 hafta, Heparin tedavisinde ise 2 gün önce

tedavi kesilmelidir.

Referans değerler

Normal aktivitesinin %50-150 si

Yükseldiği durumlar

-Oral kontraseptif kullanan kadınların plazmaları 4OC’de tutulduğunda

faktör VII aktivitesinde 10 kat kadar artış gösterilebilir.

-Faktör VII aktivitesindeki artışlar myokard enfarktüsü (kalp krizi) riskini de

arttırır.

Azaldığı durumlar

-Oral antikoagulan kullanılması,

-Şiddetli karaciğer hastalığı,

-K vitamini yetersizliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir