Fenobarbital (Luminal®)

Klinik kullanımı :

Fenobarbital, bilinen aktif metaboliti olmayan 96 saat yarı ömrü olan

antikonvulzan bir maddedir. Akut intermittant porfiria krizleri,

hepatik sitokrom P450’nin fenobarbital tarafından uyarılmasıyla

artabilir. İlaç düzeyinin takibinde kullanılır. Beraberinde valproik asit

ve salisilatlar kullanıldığında fenobarbital düzeyi %40 artabilir.

Örnek saklama özelikleri

Örnek soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.

Referans değerler

Tedavi dozu : 10-40 μg/ml

Toksik dozu :>40 μg/ml

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir